8 November 2019

REACTIE OP NRC-ARTIKELEN 8 EN 9 NOVEMBER

In reactie op de vandaag en gisteren in het NRC verschenen artikelen met ons bedrijf als onderwerp, laat Damen het volgende weten:

Vanwege het feit dat Damen Shipyards Group sinds enige jaren onderwerp is van onderzoek door de FIOD, is het helaas niet mogelijk om in detail in te gaan op zaken waar we normaliter graag openheid van zaken over zouden geven.

Trinidad & Tobago

Damen Shipyards Group heeft in de periode 2015-2016 verschillende schepen geleverd aan het Ministry of National Security of Trinidad & Tobago. Deze schepen worden daar naar volle tevredenheid ingezet voor onder andere kustbewaking, search & rescue en het tegengaan van illegale handel, waaronder drugsbestrijding.

Een in 2016 door Damen uitgevoerde audit van de bij deze transactie betrokken consultancy NSG kon niet worden voltooid. In navolging van het compliance programma van Damen is daarop besloten de samenwerking met NSG op te zeggen.

DTec Industries

Damen Shipyards Group werkt nationaal en internationaal samen met honderden business partners. DTec Industries, gevestigd in Singapore, is er daar één van. Damen neemt bij DTec diensten af op het gebied van advies, projectmanagement en de uitvoering ten aanzien van zogenoemde ‘offset-verplichtingen’. Dit zijn wettelijk voorgeschreven compensatieorders bij de uitvoering van internationale overheidsopdrachten.

Hieraan ten grondslag ligt allereerst de expertise van DTec en ten tweede het bedrijfsrisico bij de uitvoering van de soms branchevreemde compensatieorders.

Mede gezien de korte historie van DTec (opgericht eind 2017) is de mate van samenwerking tot nu toe zeer beperkt gebleven. Damen is één van de opdrachtgevers van DTec. Ondanks dat beide ondernemingen deels dezelfde eigenaren hebben, maakt DTec geen onderdeel uit van Damen Shipyards Group. Dit geldt overigens voor meerdere ondernemingen en samenwerkingsverbanden.

Voor zowel de ‘cases’ Trinidad & Tobago als DTec Industries geldt dat Damen een strikt compliance programma hanteert dat wereldwijd van toepassing is op alle Damen entiteiten, hun medewerkers en derde partijen die voor Damen opereren. Om het programma verder te professionaliseren heeft Damen de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Het compliance programma is langdurig, intensief en onafhankelijk beoordeeld door de Wereldbank, die het als deugdelijk heeft bestempeld. Daarnaast wordt het compliance programma periodiek gecontroleerd door de externe accountant.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...