13 September 2019

Geen hoger beroep over vrijgave van documenten

Damen Shipyards ziet af van hoger beroep in een procedure rond het vrijgeven van een aantal documenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. NRC heeft die opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur (‘wob’). Het betreft hier, onder andere, de correspondentie over een zaak die in 2013 in Sierra Leone speelde, waarover in 2016 een schikking met de Wereldbank werd getroffen.

Eerdere vrijgegeven wob-stukken vormden de achtergrond van een serie artikelen van NRC, waarin de krant zich onrechtmatig en beschadigend over Damen uitliet. De wob-stukken werden in feite gebruikt in een campagne om Damen te beschadigen. Dat wilde Damen verder voorkomen door de procedure die zij had aangespannen. De rechter in eerste aanleg stelde Damen niet in het gelijk, waarop Damen met nadere onderbouwing hoger beroep instelde bij de Raad van State.

Door een fout bij de Raad van State is de inhoud van de stukken, waar de procedure op ziet, aan NRC gestuurd. NRC heeft vervolgens, tegen de instructie van de Raad van State in, daaruit geciteerd in een vervolgpublicatie. Daarmee is het hoger beroep dat nog liep zinloos geworden. Damen ziet dan ook van dat hoger beroep af.

Eerder bleek al dat de krant FIOD-ambtenaren heeft aangezet om gesprekken aan te gaan over Damen. In die kwestie is gebleken dat FIOD-ambtenaren informatie uit het lopende onderzoek hebben gedeeld met NRC. Damen verzoekt in een aparte procedure daar strafrechtelijk onderzoek naar te doen.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...