17 May 2019

Reactie op NRC-artikelen 17 mei

Damen heeft kennis genomen VAN het artikel in het NRC. NRC put daarin uit vertrouwelijke gegevens die zij van de Raad van State niet mag gebruiken lopende het hoger beroep. NRC geeft bovendien een onjuiste interpretatie aan die gegevens.

In 2016 heeft Damen een schikking met de Wereldbank getroffen over een onjuist door Damen Shipyards ingevuld tenderdocument. Uitvloeisel hiervan is onder meer geweest, dat Damen Shipyards haar compliance programma dusdanig heeft verstevigd, dat dergelijke onjuistheden in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Als gevolg van de implementatie van het compliance programma is gebleken dat in het verleden een tiental andere onzorgvuldigheden waren voorgekomen. Later onderzoek door Atradius heeft dit bevestigd.

De onvolkomenheden zagen op het niet zorgvuldig invullen en up-to-date houden van de ingediende informatie bij verzekeringsaanvragen. Dit had uiteenlopende redenen, waaronder fouten, menselijke vergissingen en ook onduidelijkheden in de uitleg van de aanvraagregels. Er is niet gebleken dat er opzet in het spel was bij deze onvolkomenheden. De overheid heeft naar aanleiding van deze onvolkomenheden maatregelen getroffen door de dekking op verzekeringspolissen in te trekken.

Vanwege die versteviging van het compliance programma en ook de aanscherping van de interne processen, wordt geborgd dat herhaling kan worden voorkomen. Atradius en de overheid zijn bekend met de compliance verbeteringen die Damen heeft doorgevoerd en het oordeel van de Wereldbank dat dit ruim voldoende is. Voor zover wij weten is er geen enkele relatie tussen het sinds 2017 lopende onderzoek van het Openbaar Ministerie en deze onvolkomenheden.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...