9 November 2018

Damen Shipyards neemt afstand van berichtgeving over betrokkenheid bij tewerkstelling Noord-Koreanen.

Damen Shipyards heeft kennis genomen van berichtgeving in de media waarin het in verband wordt gebracht met een aangifte van een Noord-Koreaanse werknemer wegens ‘arbeidsuitbuiting’ op een werf in Polen.

Damen Shipyards is niet bekend met de aangifte. Voor zover de aangifte zich zou richten op Damen Shipyards wijst Damen erop dat het geen enkele betrokkenheid heeft gehad bij de tewerkstelling van Noord Koreanen. Damen zal dit zo nodig ook aan het openbaar ministerie toelichten. De Code of Conduct van Damen ziet juist toe op het uitsluiten van gedwongen arbeid.

De aangifte richt zich kennelijk op de Poolse werf Crist in Gdynia, waar ook Damen Shipyards via zijn dochteronderneming Maaskant, te Stellendam, in het verleden (tot 2015) scheepscasco’s heeft besteld. Begin 2016 ontving Damen Shipyards signalen over mogelijke misstanden met Noord-Koreaanse werknemers op de Poolse werf. In lijn met de Supplier Code of Conduct van Damen is Crist indertijd benaderd en gevraagd om tekst en uitleg. Crist heeft in juni 2016 aangegeven dat Noord-Koreanen waren ingehuurd via een onderaannemer en dat deze werknemers allen in bezit waren van de juiste werkvergunningen en dat het werk volledig werd uitgevoerd in lijn met geldende Poolse en internationale wetgeving.

Damen Shipyards had voor de signalen in 2016 geen kennis van de aanwezigheid van Noord-Koreanen op de werf.

Damen Shipyards betreurt het dat het in verband wordt gebracht met de slechte werkomstandigheden waarover in de media wordt bericht. Damen distantieert zich hier volledig van. Damen hecht groot belang aan goede werkomstandigheden binnen haar werven en toeleverende werven.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...