19 October 2018

ALGEMENE REACTIE DAMEN OP NRC ARTIKELEN

Damen heeft kennisgenomen van artikelen die recent in het NRC zijn gepubliceerd. Damen kan zich niet vinden in de inhoud hiervan. Daarin worden beschuldigingen geuit over gebeurtenissen die in het verleden zouden hebben plaatsgevonden. Damen herkent zich niet in die beschuldigingen. Die beschuldigingen zijn deels feitelijk onjuist en deels onvolledig en misleidend. Damen zou hier graag gedetailleerd en inhoudelijk op reageren, maar dat is in dit stadium helaas niet mogelijk. Reden hiervoor is dat er al ruim anderhalf jaar een onderzoek loopt van de FIOD tegen enkele bedrijfsonderdelen. In het belang van dit onderzoek kan Damen dus niet inhoudelijk reageren. Damen vindt dit uitermate vervelend omdat het niet wil weglopen wanneer het wordt aangesproken. Dat geldt ook voor de ruim 12.000 medewerkers van Damen die zich dagelijks met grote energie en gepaste trots inspannen voor alle klanten van Damen wereldwijd.

Wel wil Damen in algemene zin het volgende opmerken:

Damen is in bijna 50 jaar tijd uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf, dat sinds haar oprichting al ruim zesduizend schepen over de hele wereld heeft geleverd. Damen hecht waarde aan goede relaties met haar medewerkers, klanten, toeleveranciers en alle overige stakeholders.

Om wereldwijde service snel en adequaat te kunnen verlenen, beschikt Damen over een groot internationaal netwerk van in totaal 52 dochterbedrijven en Joint Ventures. Naast nieuwbouw- en reparatiewerven bezit Damen ook ‘engineering’ bedrijven en componentenfabrieken. Via ‘Damen Technical Cooperation' kan het bedrijf ook over de hele wereld schepen laten bouwen, op lokale werven van derden. Ook werkt Damen samen met partnerwerven, waar casco’s worden gebouwd of schepen onder toezicht worden afgebouwd. Om over de wereld klanten te kunnen bedienen, heeft Damen een marketing & verkooporganisatie die vanuit Gorinchem opereert, en veelal samenwerkt met partners/vertegenwoordigers in de meer dan 100 landen waar Damen actief is.

Damen heeft de afgelopen jaren wereldwijd een compliance programma ingevoerd waarmee zij de naleving van wet- en regelgeving borgt. Dit houdt in dat werknemers en derde partijen zijn onderworpen aan gepaste zorgvuldigheid (due diligence). Damen heeft op specifieke onderdelen uitdrukkelijke gedragscodes en beleid opgesteld. Dit geldt ondermeer voor het tegengaan van fraude en corruptie. Eventuele vermoedens van misstanden kunnen door middel van een klokkenluiderregeling worden gemeld. Integriteit heeft voortdurende aandacht van de hele organisatie en vooral ook van de executive board. Deze wordt daarbij ondersteund door de group compliance officer met zijn staf. Voor wat betreft de export van marineschepen is Damen gebonden aan een extra zware toetsing vooraf, die altijd vergezeld gaat van een exportvergunning, afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Het compliance programma is wereldwijd van toepassing op alle Damen bedrijven, werknemers en haar vertegenwoordende partijen en iedereen is zoals in de ‘core values and business principles’ staat beschreven, gehouden aan de lokale wet & regelgeving in het land waarin men werkzaam is. Damen heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in dit programma om het verder te professionaliseren. Dit sluit aan op de wereldwijde tendens in de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van (internationaal) integer zakendoen.

Het compliance programma is door de Wereldbank als deugdelijk beoordeeld. Op verzoek van de Wereldbank is Damen nu mentor voor Nederlandse MKB-bedrijven, die in dezelfde wereldwijde markt actief zijn. Ook wordt het compliance programma periodiek gecontroleerd door de externe accountant.

Zoals reeds vermeld kan Damen niet inhoudelijk reageren zolang het FIOD onderzoek loopt.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...