Șantierul Naval Damen Galați este unul dintre cele mai mari șantiere navale ale grupului olandez Damen.

În bogata listă de referință a navelor construite la Șantierul Naval Damen Galați se regăsesc produse de top din portofoliul Damen. Contractele frecvente de nave complexe și super-specializate dovedesc faptul că șantierul gălăţean poate concura cu oricare din șantierele nord europene și asiatice, fiind capabil să construiască nave complexe de înaltă calitate, eficient și cu termene de livrare scurte.

Șantierul Naval Damen Galați construieşte o gamă diversificată de nave precum: nave de patrulare și militare, nave de aprovizionare a platformelor maritime, nave de suport logistic, nave RO-RO și feriboturi, drage și barje, super-iahturi, remorchere, etc.

Șantierul Naval Damen Galați are un Sistem de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă) stabilit, documentat, implementat și menținut în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 3834-2:2005, OH&SAS 18001:2008 și AQAP 2110:2016.

Obiectivul principal al companiei este construcția de nave care să satisfacă cerințele clientului și ale societății de clasificare prin încadrarea în termene și în buget.

Prin activitățile pe care le desfășoară, personalul din cadrul Serviciului Asigurarea Calității se asigură că toate procesele necesare execuției navelor sunt conforme cu specificațiile și cerințele de calitate precum și cu cerințele legale aplicabile.

Activitățile din cadrul Serviciului Asigurarea Calității sunt următoarele:

 • Relația cu societățile de certificare:
  • LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance), pentru standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 3834-2:2005, OH&SAS 18001:2008;
  • MApN (Ministerul Apărării Naționale), pentru AQAP 2110:2016.
 • Auditul intern al Sistemului de Management Integrat – Calitate, Mediu, SSM și AQAP 2110;
 • Documentația Sistemului de Management Integrat:
  • elaborare documente, revizii, difuzare, păstrare;
 • Managementul riscului:
  • identificarea, analiza și tratarea riscurilor de calitate (în procesele sistemului de management integrat și proiectele Damen Galaţi);
 • Controlul Produsului Neconform;
 • Evaluarea contractorilor Damen Galaţi – capabilitatea contractorilor de a lucra în domeniul construcțiilor navale conform cerințelor Damen.

LIVRĂM CEEA CE AM PROMIS!

 


POLITICA 2020: CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ȊN MUNCĂ

Șantierul Naval DAMEN Galați este membru al grupului DAMEN, grup de companii de construcții navale și are stabilit, documentat, implementat și menținut un Sistem de Management Integrat: Calitate, Mediu și Sănătate și Securitate în Muncă în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 3834-2:2005, OH&SAS 18001:2008 și AQAP 2110:2016. Obiectivul companiei este construcția de nave care să satisfacă cerințele clientului și ale societății de clasificare.

Conducerea și personalul se angajează să realizeze toate obiectivele Șantierului Naval DAMEN Galați şi să îmbunătățească continuu eficacitatea Sistemului de Management Integrat al Calității, Mediului și Sanătății și Securitate în Muncă.

Conducerea se angajează să îndeplinească următoarele obiective:

 • Conștientizarea și implicarea personalului pentru realizarea obiectivelor calității, mediului și sănătății și securității în muncă.
 • Managementul riscurilor în domeniul calității, mediului și sănătății și securității în muncă.
 • Monitorizarea subcontractorilor și furnizorilor, orientarea și sprijinirea lor pentru îmbunătățirea performanței în domeniul calității, mediului și sănătății și securității în muncă.
 • Desfășurarea tuturor activităților cu respectarea cerințelor legale și a angajamentelor convenite cu părțile interesate.
 • Prevenirea și reducerea riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională, prin identificarea tuturor pericolelor în activitățile desfășurate pe fiecare loc de muncă, evaluarea riscurilor și reducerea lor.
 • Respectarea cerințelor legale și/sau alte cerințe privind sănătatea și securitatea în muncă prin îmbunătățirea continuă a performanțelor, asigurând întregului personal un mediu de lucru sănătos în condiții de siguranță.
 • Conștientizarea și implicarea personalului în toate aspectele de sănătate și securitate în muncă privind activitățile și procesele de muncă.
 • Protejarea mediului și prevenirea oricărei poluări a acestuia, prin îmbunătățirea continuă a performanței Sistemului de Management de Mediu.
 • Utilizarea eficientă a materialelor, a energiei, a apei și a fluidelor energetice.
 • Colectarea selectivă a deșeurilor și creșterea gradului de reciclare.
 • Înregistrarea continuă a datelor de mediu și raportarea periodică a acestora către părțile interesate.
 • Calitate de prima dată.
signature quality policy dsga romanian

DESCARCĂ

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...