Departamentul pentru Securitate şi Sănătate ȋn Muncă, Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Mediului este format din 22 de angajați plus încă alţi 20 care alcătuiesc brigada de pompieri şi 8 supraveghetori pentru lucrările cu foc deschis.

Departamentul constituie punctul central al culturii privind sănătatea si promovează și implementează politici și programe consistente de siguranță personală, prevenire a accidentelor, asigurare a sănătății și respectare a legislației și regulamentelor aplicabile de mediu, sănătate și securitate.

ʺCăutăm în permanență să ne îmbunătățim modalitățile de lucru pentru a face șantierul un loc de munca mai sigur pentru toată lumea”.

Departamentul pentru şi Sănătate ȋn Muncă, Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Mediului se ghidează după următoarele principii:

  • identificarea tuturor pericolelor și evaluarea riscurilor;
  • acțiunea continuă de reducere a riscurilor;
  • îmbunătățirea continuă a performanțelor în scopul asigurării unui mediu de lucru sănătos și sigur pentru întregul personal;
  • creșterea conștientizării și implicării personalului în toate aspectele ce țin de procesele și activitățile de securitate în muncă;
  • îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu împreună cu utilizarea sustenabilă a resurselor;
  • încurajarea personalului și a subcontractorilor de a contribui la protejarea și îmbunătățirea performanțelor de mediu;
  • utilizarea eficientă a materialelor, electricității, apei și fluidelor energetice;
  • colectarea selectivă a deșeurilor și îmbunătățirea reciclării;
  • conștientizarea în rândul angajaților privind păstrarea unui mediu curat și sănătos și încurajarea unei atitudini prietenoase faţă de mediul ȋnconjurător.

Află mai multe despre departamentul SSM al Damen Galaţi

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...