29 July 2020

English version

DAMEN AND ROHDE & SCHWARZ HELP TO STRENGTHEN THE ROYAL NETHERLANDS NAVY’S MARITIME REPLENISHMENT CAPACITY

Damen Schelde Naval Shipbuilding signed a contract with Rohde & Schwarz for the delivery and installation of internal and external communication systems for the Royal Netherlands Navy’s Combat Support Ship, Den Helder.

The Royal Netherlands Navy’s (RNLN) new Combat Support Ship (CSS), Den Helder, to be built by Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), will strengthen the navy’s replenishment capacity at sea. Delivery of the ship is scheduled for the second quarter of 2024.

DSNS signed a contract with Rohde & Schwarz Benelux B.V. for the delivery and installation of a state-of-the-art integrated communications system for the RNLN’s CSS, Den Helder.

With the contract, the RNLN will receive a system based on proven technology and standardized to provide commonality across the Dutch naval fleet. For more than 20 years, the RNLN has been using Rohde & Schwarz communications systems on their vessels with high level reliability and performance during daily operations. This commonality offers not only crew familiarity, but also optimizes training, maintenance and many other processes.

Arjan Risseeuw, Project Director of the CSS at DSNS states: “Rohde & Schwarz have a good track record in delivering their equipment to Royal Netherlands Navy vessels. We have collaborated with them before, on the Joint Support Ship HNLMS Karel Doorman, for which the Defence Materiel Organisation acted as intermediary for the Rohde & Schwarz equipment it purchased. I am looking forward to working directly with Rohde & Schwarz on this project in order to provide the CSS with a good communication suite.”

Mischa van Santen, Sales Manager at Rohde & Schwarz Benelux states: “Rohde & Schwarz Benelux will act as the communications system integrator for DSNS. Our local engineering team at Utrecht will make sure that we deliver according schedule and budget as well as that the system is supported through life by our Dutch personnel. Rohde & Schwarz Benelux currently also executes work together with Damen Shipyards in Den Helder for the current refit programs of the RNLN support ship, HNLMS Pelikaan, as well as the Hydrographic vessels, HNLMS Snellius and HNLMS Luymes.”

For the CSS Rohde & Schwarz will supply a fully integrated communications system, including R&S M3SR software defined radios (R&S Series4100 HF and R&S Series4400 VHF/UHF).

On top image from left to tight:
Signing ceremony at Rohde & Schwarz: Mischa van Santen (R&S), Ernest Keijzers (R&S), Robert Kievit (DSNS), Gert-Jan Brussen (R&S), Ben Maarleveld (R&S), Hans van Houten (R&S), Detmer Swart (R&S)

On right image from left to tight:
Signing ceremony at DSNS: Arjan Risseeuw, Tijs Buijs, Robert Kievit

Dutch version

DAMEN EN ROHDE & SCHWARZ DRAGEN BIJ AAN HET VERSTERKEN VAN DE BEVOORRADINGSCAPACITEIT VAN DE KONINKLIJKE MARINE

Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft een contract getekend met Rohde & Schwarz voor de levering en installatie van interne en externe communicatiesystemen voor het Combat Support Ship van de Koninklijke Marine, Den Helder.

Het nieuwe Combat Support Ship (CSS), Den Helder, van de Koninklijke Marine (KM) te bouwen door Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), zal de bevoorradingscapaciteit op zee versterken. De oplevering van het schip staat gepland voor het tweede kwartaal van 2024.

DSNS heeft een contract getekend met Rohde & Schwarz Benelux B.V. voor de levering en installatie van een state-of-the-art geïntegreerd communicatiesysteem voor het CSS.

Met het contract krijgt de KM een systeem dat gebaseerd is op bewezen technologie en gestandaardiseerd is om gemeenschappelijkheid te bieden binnen de Nederlandse marinevloot. Al meer dan 20 jaar gebruikt de KM communicatiesystemen van Rohde & Schwarz op hun schepen met een hoge mate van betrouwbaarheid en prestaties tijdens dagelijkse operaties. Deze gemeenschappelijkheid biedt niet alleen vertrouwdheid bij de bemanning, maar optimaliseert ook training, onderhoud en vele andere processen.

Arjan Risseeuw, projectdirecteur van het CSS bij DSNS zegt: “Rohde & Schwarz hebben een goede staat van dienst in het leveren van hun materieel aan schepen van de Koninklijke Marine. We hebben al eerder met hen samengewerkt, op het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman, waarvoor de Defensie Materieel Organisatie als tussenpersoon optrad voor de aangekochte Rohde & Schwarz-apparatuur. Ik kijk ernaar uit om rechtstreeks met Rohde & Schwarz samen te werken aan dit project om het CSS een goede communicatiesuite te bieden. ”

Mischa van Santen, Sales Manager bij Rohde & Schwarz Benelux verklaart: “Rohde & Schwarz Benelux zal optreden als communicatiesysteemintegrator voor DSNS. Ons lokale engineeringteam in Utrecht zorgt ervoor dat we volgens planning en budget leveren en dat het systeem levenslang wordt ondersteund door ons Nederlandse personeel. Rohde & Schwarz Benelux voert momenteel ook werkzaamheden uit samen met Damen Shipyards in Den Helder voor de huidige refit-programma’s van het KM-ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan, evenals de hydrografische schepen, Zr.Ms. Snellius en Zr.Ms. Luymes. ”

Voor het CSS zal Rohde & Schwarz een volledig geïntegreerd communicatiesysteem leveren, inclusief R&S M3SR software gedefinieerde radio’s (R&S Series 4100 HF en R&S Series 4400 VHF/UHF).

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...