28 August 2020

English version

GIANT AUSTRALIAN ICEBREAKER HEADS TO VLISSINGEN FOR SEA TRAILS

Damen has been working on the Australian Antarctic Supply Research Vessel (ASRV) since 2016. A floating laboratory icebreaker that will carry out research in the Southern Oceans and around Antarctica. After the initial construction of the vessel at Damen Shipyards Galati in Romania, the ship is now undertaking final commissioning tests and being prepared for sea trials in Vlissingen, the Netherlands. Damen is building the vessel for Serco Group on behalf of the Australian Antarctic Division (AAD).

RSV Nuyina will be one of the most advanced scientific research vessels in the world. Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) has been managing this complex project from Vlissingen right from the start. The knowledge and skills that DSNS has gained in the construction of Dutch naval vessels are being applied. Hein van Ameijden, director of DSNS in Vlissingen: “The launching customer assignments for the Royal Netherlands Navy ensure that this type of complex assignment is placed with us all the way from Australia. We are enormously proud to be able to carry out this project.”

The ship is slightly smaller than HNLMS Karel Doorman, but comparable in terms of steel weight. The icebreaker is intended for the Australian Antarctic Division (AAD). This government agency aims to promote Australia’s scientific, strategic and ecological interests in the Southern Ocean and Antarctica. To this end, the ship will accommodate 116 scientists, plus 32 crew members. In addition to scientific research, the vessel will also be used to supply the permanent research stations in Antarctica and Macquarie Island. Should the ship get stuck in the ice, supplies will be on board to ensure survival for six months.

RSV Nuyina has been towed from Galati to Vlissingen, where she will be prepared for sea trails. It is expected that the ship will sail along Vlissingen Boulevard late Friday night/early Saturday morning on her way to Damen’s yard. The ship will be delivered in 2021, after which she will operate from her homeport of Hobart in Tasmania, where AAD headquarters is located.

Dutch version

GIGANTISCHE AUSTRALISCHE IJSBREKER VOOR PROEFVAARTEN NAAR VLISSINGEN

Damen werkt sinds 2016 aan het Australische ‘Antarctic Supply Research Vessel’ (ASRV). Een varende laboratorium-ijsbreker die onderzoek gaat doen in de Zuidelijke Oceanen en rond Antarctica. Na de initiële bouw van het schip bij Damen Shipyards Galati in Roemenië, wordt het schip nu in bedrijf gesteld en gereed gemaakt voor proefvaarten vanuit Vlissingen. Damen bouwt het schip voor de Serco Group, in opdracht van de ‘Australian Antarctic Division’.

RSV Nuyina wordt een van de meest geavanceerde wetenschappelijke onderzoeksschepen ter wereld. Dit complexe project wordt van het begin af aan geleid vanuit Vlissingen door Damen Schelde Naval Shipbuilding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde, die is opgedaan bij de bouw van Nederlandse marineschepen. Hein van Ameijden, Directeur Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen: “De launching customer opdrachten voor de Nederlandse marine zorgen ervoor, dat dit soort complexe opdrachten helemaal vanuit Australië, bij ons worden neergelegd. We zijn enorm trots dat we dit project mogen uitvoeren.”

Het schip is iets kleiner dan Zr.Ms. Karel Doorman, maar qua staalgewicht vergelijkbaar. De ijsbreker is bestemd voor de ‘Australian Antarctic Division’ (AAD). Deze overheidsinstantie richt zich op de bevordering van wetenschappelijke, strategische, ecologische belangen van Australië in de Zuidelijke Oceaan en op Antarctica. Het schip krijgt daartoe accommodatie voor 116 wetenschappers, plus32 bemanningsleden om het schip te varen. Naast wetenschappelijk onderzoek wordt het schip ook ingezet om de permanente onderzoeksstations op Antarctica en Macquarie Island te bevoorraden. Mocht het schip komen vast te zitten in het ijs, dan zijn voorraden aan boord om zes maanden te overleven.

RSV Nuyina is van Galati naar Vlissingen gesleept, waar het verder in bedrijf wordt gesteld. Naar verwachting zal het schip in de nacht van komende vrijdag op zaterdag arriveren op de rede van Vlissingen, waarna het op de werf van Damen wordt afgemeerd. Het schip wordt in 2021 opgeleverd, waarna het gaat opereren vanuit de thuishaven Hobart op Tasmanië, waar het hoofdkwartier van de AAD is gevestigd.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...