27 November 2019

English version

COUNTDOWN NIDV EXHIBITION DEFENCE & SECURITY 1…

The Dutch naval industry is a prominent sector that still contains an extensive submarine knowledge base. The rigorous, DUKC led, update of the current submarine class shows that the Netherlands still excels in this specific branch. In the field of technology, knowledge, duration and efficiency this update is unparalleled. The Netherlands truly stimulates international cooperation. The acquisition of military and strategically important submarines is the right moment to claim a leading role for the Dutch naval industry. We qualify thanks to the triple helix: the close and effective way of working between government, knowledge institutes and industry. With Damen Shipyards as main contractor the Netherlands are, together with her Swedish counterpart, leading in designing, engineering, building, making, testing, delivering, maintaining, and later modernizing the submarines. Export will be decided upon by the Netherlands. The built up knowledge will provide long lasting, high quality employability.

Dutch version

COUNTDOWN NIDV EXHIBITION DEFENCE & SECURITY 1…

Onze marinebouw is een vooraanstaande sector. Daarbinnen is nog heel veel kennis over de bouw van onderzeeboten. De ingrijpende vernieuwing van onze huidige onderzeeboten, onder leiding van het Dutch Underwater Knowlegde Centre, laat zien dat we hierin nog altijd excelleren. Dit is op het gebied van technologie, kennis, snelheid en efficiency een ongeëvenaard moderniseringsproject. Nederland stimuleert internationale samenwerking en spreiding van harte. De aanschaf van de militair en strategisch zo belangrijke onderzeeboten is het moment om een leidende rol te pakken. We zijn daar gekwalificeerd voor, dankzij de Triple Helix: de innige, doelmatige en vernieuwende samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met Damen Shipyards als hoofdaannemer is Nederland samen met haar Zweedse counterpart leidend bij het bedenken, ontwerpen, engineeren, bouwgereed maken, bouwen, testen, opleveren, onderhouden en later moderniseren van de onderzeeboten. We beslissen zelf over de export ervan. De opgebouwde kennis zorgt zelf langdurig voor hoogwaardige werkgelegenheid.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...