27 March 2020

English version

DAMEN MAKING PROGRESS WITH FIRST TWO CONTRACTS FOR THE COMBAT SUPPORT SHIP (CSS)

Even during the Corona crisis, Damen is committed to remaining operational in order to continue the important projects for the Defence sector. The first two contracts for the Combat Support Ship (CSS) for the Royal Netherlands Navy were signed earlier this week, with a modified working method in accordance with the current guidelines of the Netherlands National Institute for Public Health and Environment.

RH Marine, leading system integrator and innovator of bridge systems, electrical and automation systems in the maritime industry, and Heinen & Hopman, worldwide specialist in the field of heating, ventilation, air conditioning and refrigeration systems (HVAC + R systems), will immediately start engineering, while the first supplies of equipment for the CSS are expected by mid-2021.

The Dutch subcontractors, our partners for all new construction projects for the Royal Netherlands Navy in recent decades, can now work together on more than 200 man-years of Dutch content. Together with Damen as main contractor and many other subcontractors participating, a large part of the Dutch naval shipbuilding sector are cooperating on this new and much needed ship.

The delivery of the CSS is scheduled for the second quarter of 2024. A year later, in the second quarter of 2025, the CSS must be operational.

On top image:
Hein van Ameijden, Managing Director Damen Schelde Naval Shipbuilding

Dutch version

DAMEN MAAKT VOORTGANG MET DE EERSTE TWEE CONTRACTEN VOOR HET COMBAT SUPPORT SHIP (CSS)

Ook tijdens de Corona-crisis zet Damen in om operationeel te blijven om de belangrijke projecten voor Defensie voort te zetten. Eerder deze week, met een aangepaste werkwijze conform de actuele richtlijnen van het RIVM, zijn de eerste twee contracten voor het Combat Support Ship (CSS) voor de Koninklijke Marine ondertekend.

RH Marine, toonaangevende systeemintegrator en innovator van brugsystemen, elektrische en automatiseringssystemen in de maritieme industrie, en Heinen & Hopman, wereldwijd specialist op het gebied van Heating, Ventilation, Airconditioning + Refrigeration systemen (HVAC+R systemen), gaan direct aan de slag met engineering, terwijl de eerste leveringen van apparatuur voor het CSS medio 2021 worden verwacht.

De Nederlandse onderaannemers, onze partners voor alle nieuwbouw projecten voor de Koninklijke Marine in de afgelopen decennia, kunnen nu na deze ondertekening toch samen aan de slag met meer dan 200 manjaren Nederlandse content. Samen met Damen als hoofdaannemer en nog vele andere te contracteren onderaannemers, wordt een groot deel van de Nederlandse marinebouw ingezet, om mee te werken aan dit nieuwe en broodnodige schip.

De oplevering van het CSS staat gepland voor het 2e kwartaal van 2024. Een jaar later, in het 2e kwartaal van 2025, moet het CSS operationeel inzetbaar zijn.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...