27 March 2018

English version

MINISTRY OF DEFENSE MAKES GOOD PROGRESS WITH DEFENSE WHITE PAPER

VNO-NCW is happy with the Defense white paper as presented by Minister Ank Bijleveld. The entrepreneurs organization observes that room has been created for investments to build strong armed forces. The organizations is also positive about the attention for businesses expressed in the white paper.

School of the Nation

The entrepreneurs organization is pleased that the ministry of Defense is willing to give substance to the concept of School of the Nation, for which VNO-NCW chairman Hans de Boer has been arguing. In that way, businesses, other governmental organizations and the ministry of Defense can guarantee the education and careers of people in scarce professions.

Cooperation with businesses

VNO-NCW is also positive about the intention to assign affairs that are not core business of the Armed Forces, to the market. Think about maintenance, catering or several IT-functionalities. Businesses already cooperate with the Armed Forces within the Platform Defensie Bedrijfsleven to work out the concept of the adaptive armed forces. The entrepreneurs organization is therefore very positive about the explicit commitment in the Defense white paper to seek more strategic cooperation with businesses.

More often Launching Customer

Surely, VNO-NCW calls the government to maximize involvement of the industry regarding the acquisition of materiel. By acting as a launching customer for Dutch businesses, the export and innovation in our own country receive an impulse. In that line of reasoning there are fair chances for building the new submarines in The Netherlands. ‘Not only does this give the Dutch Naval Cluster an impulse, it is also the best way to provide The Netherlands with the newest and very best equipment. On top of that, high quality jobs in R&D and maintenance will stay in The Netherlands.’

Press release on the website of VNO-NCW (Dutch)

Dutch version

DEFENSIE ZET GOEDE STAPPEN MET DEFENSIENOTA

VNO-NCW is blij met de door minister Ank Bijleveld gepresenteerde Defensienota. De ondernemingsorganisatie ziet dat er veel ruimte is gecreëerd voor investeringen om aan een sterke krijgsmacht te bouwen. Daarnaast is de organisatie positief over de aandacht voor het bedrijfsleven in de nota

School of the Nation

De ondernemingsorganisatie is verheugd dat Defensie invulling wil geven aan het concept van School of the Nation, waarvoor VNO-NCW voorzitter Hans de Boer eerder heeft gepleit. Dit helpt bij het oplossen van meerdere vraagstukken op de arbeidsmarkt. Zo kan het bedrijfsleven met andere overheidsorganisaties en Defensie garant staan voor de opleiding en loopbaan van mensen in schaarse functies.

Samenwerking met bedrijfsleven

VNO-NCW is ook positief over het voornemen om zaken die niet tot de core business van Defensie horen over te dragen aan de markt. Daarbij kan gedacht worden aan onderhoud, catering of sommige IT-functies. Met Defensie werkt het bedrijfsleven binnen het Platform Defensie Bedrijfsleven aan de uitwerking van het concept ‘adaptieve krijgsmacht’. De ondernemingsorganisatie is dan ook erg positief over de expliciete toezegging in de Defensienota om meer strategische samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven.

Vaker launching customer

Wel roept VNO-NCW het kabinet op om de industrie maximaal te betrekken bij de verwerving van nieuw materieel. Door als launching customer op te treden voor het Nederlandse bedrijfsleven krijgen de export en innovatie in eigen land een impuls. Zo liggen er bijvoorbeeld goede kansen voor de bouw van de nieuwste onderzeeboten in Nederland. ‘Niet alleen geeft dit het marinecluster een impuls, het zorgt er tevens voor dat Nederland de nieuwste en beste spullen krijgt. Ook blijven hierdoor hoogwaardige banen in R&D en onderhoud in Nederland.’

Persbericht op de website van VNO-NCW

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...