27 February 2020

English version

DMO AND DSNS SIGN MOU ON NAVAL SHIP DESIGN TOOLS

At the beginning of February a Memorandum of Understanding (MoU) was signed at the Kromhout barracks in Utrecht between Defence Materiel Organisation (DMO) and Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). This MoU has been set up to support joint knowledge development in the field of naval ship design tools. This is another step in the 100 year history of the strategic partnership between DMO and DSNS.

Within the new agreements it is now possible for the partners to exchange experiences, generic data, and design tools in order to arrive at a design solution faster and more effectively.

The first example of this collaboration is the FIDES design tool, originally developed at DMO. This tool facilitates in the early concept design process and uses historical data from comparable ships. This tool will be further developed with the help of the broad knowledge and data that can now be exchanged in the context of this MoU.

Naturally, the possibilities presented by this MOU extend much further and DSNS is looking forward to investigating this together with DMO.

Dutch version

DMO EN DSNS TEKENEN MOU VOOR NAVAL SHIP DESIGN TOOLS

Begin februari is op de Kromhoutkazerne te Utrecht een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen Defensie Materieel Organisatie (DMO) en Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Deze MoU is opgezet ter ondersteuning van de gezamenlijke kennisontwikkeling op het gebied van Naval Ship Design Tools. Dit is weer een nieuwe stap in de ruim 100 jarige geschiedenis van deze strategische samenwerking.

Binnen de nieuwe afspraken is het nu mogelijk om ervaringen, generieke data, en ontwerptools uit te wisselen om zo sneller en efficiënter tot een ontwerpoplossing te komen.

Een eerste voorbeeld van deze samenwerking is de ontwerptool FIDES, oorspronkelijk ontwikkeld bij DMO. Deze tool faciliteert in het vroege concept-ontwerpproces en gebruikt daarvoor historische data van vergelijkbare schepen. Deze tool zal verder ontwikkeld worden met behulp van de brede kennis en data die nu uitgewisseld kunnen worden in het kader van deze MoU.

Natuurlijk reiken de mogelijkheden binnen deze MoU nog veel verder en DSNS kijkt uit om dit samen met DMO te onderzoeken.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...