26 November 2019

English version

COUNTDOWN NIDV EXHIBITION DEFENCE & SECURITY 2…

The Dutch submarines are famous around the world. They are much asked for far from home intelligence operations. At the same time they are ultimately effective at deterring enemies at sea. As quiet as these can operate the more silent people are about the sheer fighting power. The Netherlands can remain a leading nation in this field when it chooses Saab Damen submarines. The launching customer role of the Ministry of Defence is priceless to both the military and the maritime cluster. The RNLN will have the most suitable material at her disposal in order to fulfil the required tasks. For companies and knowledge institutes involved this means a great and unique stimulant for the coming decades.

Submarines with the trademark ‘made by Holland’, that are co-developed and built in the Netherlands will strengthen an important cluster and knowledge economy for the decades to come. They also guarantee that our submariners will have the best materiel possible to do their job in the coming 30 years. With future proof boats the Netherlands can participate and contribute on the highest level within NATO and EU. If the Defence Industry Strategy has been written for something, it will be this choice.

Dutch version

COUNTDOWN NIDV EXHIBITION DEFENCE & SECURITY 2…

Nederlandse onderzeeboten hebben wereldfaam. Ze zijn veelgevraagd bij operaties om ver van huis zelfstandig inlichtingen te verzamelen. Ook zijn ze uitermate effectief in het afschrikken van tegenstanders op zee. Dat is niet breed bekend: zo geluidloos als de boten zelf zijn, zo stil is men over de pure, afschrikwekkende gevechtskracht.

Nederland kan op dit gebied een vooraanstaande natie blijven, met de onderzeeboten van het consortium Damen en Saab. De rol van Defensie als launching customer hier­bij is zowel voor de krijgsmacht als het maritieme cluster van onschatbare waarde. De marine krijgt de beschikking over materieel dat tot in detail geschikt is voor de gewenste taken. Voor de betrokken bedrijven en kennisinstituten is het een stimulans die zich voorlopig niet weer zal voordoen. Onderzeeboten met het stempel ‘made by Holland’, dus hier medeontwikkeld en -gemaakt, versterken gedurende decennia een belangrijk cluster in onze kenniseconomie. Ook garanderen ze dat onze mensen dertig jaar lang het beste materieel hebben om hun werk te doen. Met deze toekomstbestendige boten kan Nederland op het hoogste niveau meedoen binnen bijvoorbeeld de EU en de NAVO. Als de Defensie Industrie Strategie ergens voor is geschre­ven, is dat voor deze keuze.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...