26 June 2020

English version

DAMEN BEING OFFERED COORDINATING ROLE IN EUROPEAN DEFENCE INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROJECT

Damen Shipyards Group, as coordinator of the SEA Defence (Survivability, Electrification, Automation, Detectability, Enabling Foresight of European Naval Capabilities in Extreme conditions) project, is proud to announce that the European Commission has selected this proposal within the European Defence Industrial Development Programme (EDIDP 2019). The EDIDP, which paves the way for the European Defence Fund, focuses on the promotion of a strong and innovative defence industry as well as on raising the EU’s autonomy and technological leadership in defence. Sea Defence’s proposal will now enter the next phase towards award of the project, which is likely to be effective later this year.

Unique in this project is that the leading European Naval Yards, brought together within SEA Naval, a working group of SEA Europe association, have joined efforts to identify future technological challenges and opportunities in the research and capability domains for the next generation naval platforms.

SEA Defence is supported by participating EU member states, led by the Netherlands Ministry of Defence, ensuring that the research initiatives and capabilities derived thereof will effectively result in strengthening European naval forces against potential future threats.

The consortium consists of the following partners:

DAMEN SHIPYARDS GROUP Netherlands
FINCANTIERI S.P.A. Italy
NAVAL GROUP SA France
NAVANTIA, S.A., S.M.E. Spain
SAAB KOCKUMS AB Sweden
SEA EUROPE Belgium
THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS Germany
ODENSE MARITIME TECHNOLOGY Denmark
LÜRSSEN DEFENCE Germany
TNO Netherlands
MARIN Netherlands
CTN Spain

The SEA Defence project will conduct a feasibility study in order to prepare a roadmap of technologies to be included in the next generation of naval platforms and pursued in further European development programmes. The study will address the following issues: lower detectability, higher survivability against modern surface and subsurface threats including against high-speed and swarming threats, reduction of ship motions, improved electric power generation and storage, capability to operate in extreme climates, topside and increased autonomy and automation. For each area, the project will map the state-of-the-art technologies, and will assess the impact of ship integration on capabilities, budget and interfaces. It will also provide recommendations in order that the European naval shipbuilding sector can realise innovations ready for the next generation naval platforms, from their design or during their lifecycle.

Damen Shipyards Group is grateful to the European Commission for bringing this opportunity of collaboration to the European naval industry. The project’s formal awarding procedure now enters the final stretch to fulfil several administrative obligations, with a view to start off in the next months.

For further information: click here

Dutch version

COÖRDINERENDE ROL DAMEN IN EUROPEES DEFENSIEPROJECT VOOR INDUSTRIËLE ONTWIKKELING

Damen Shipyards Group, als coördinator van het Sea Defence-project [1], is verheugd dat de Europese Commissie haar voorstel heeft geselecteerd binnen het European Defence Industrial Development Program (EDIDP 2019). Het EDIDP, dat de weg vrijmaakt voor het Europees Defensiefonds, richt zich op de bevordering van een sterke en innovatieve defensie-industrie. Daarnaast richt het zich op het vergroten van autonomie en technologisch leiderschap van Europa op defensiegebied. Het voorstel van Sea Defence gaat nu de volgende fase in.

Uniek in het Sea Defence project is dat de leidende Europese scheepswerven, verenigd in de SEA Naval [2], hun krachten hebben gebundeld. Zij doen dit om toekomstige technologische uitdagingen en kansen op het gebied van onderzoek en capaciteiten voor de volgende generatie marineschepen te identificeren.

SEA Defence wordt ondersteund door deelnemende EU-lidstaten, onder leiding van het Nederlandse Ministerie van Defensie. Het zorgt ervoor dat de onderzoeksinitiatieven en daaruit afgeleide capaciteiten effectief leiden tot versterking van de Europese zeestrijdkrachten. Het consortium bestaat uit de volgende partners:

DAMEN SHIPYARDS GROUP Netherlands
FINCANTIERI S.P.A. Italy
NAVAL GROUP SA France
NAVANTIA, S.A., S.M.E. Spain
SAAB KOCKUMS AB Sweden
SEA EUROPE Belgium
THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS Germany
ODENSE MARITIME TECHNOLOGY Denmark
LÜRSSEN DEFENCE Germany
TNO Netherlands
MARIN Netherlands
CTN Spain

Het SEA Defence project zal via een haalbaarheidsstudie een routekaart ontwikkelen van technologieën die in de volgende generatie marine platforms moet worden opgenomen. De studie zal onder andere de volgende problemen aanpakken: lagere detecteerbaarheid, hogere overlevingskansen tegen moderne bedreigingen, vermindering van scheepsbewegingen, verbeterde opwekking en opslag van energie, werken in extreme klimaten en verhoogde autonomie en automatisering. Voor elk gebied brengt het project de technologieën in kaart. Het zal de impact van de integratie hiervan op capaciteiten, budget en interfaces beoordelen. Het zal ook aanbevelingen doen om ervoor te zorgen dat de Europese marinebouwsector innovaties kan realiseren, die klaar zijn voor de volgende generatie platforms.

De formele gunningsprocedure van het project komt nu in de laatste fase. Damen Shipyards is de Europese Commissie dankbaar voor de gegunde mogelijkheid tot intensivering van de samenwerking binnen de Europese marinebouw.

Voor verdere informatie: klik hier

[1] Staat voor: Survivability, Electrification, Automation, Detectability, Enabling Foresight of European Naval Capabilities in Extreme conditions

[2] Een werkgroep van de Europe-vereniging SEA Europe

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...