26 June 2018

English version

MEXICAN NAVY AND DAMEN COOPERATING IN MOST TECHNOLOGICALLY ADVANCED NAVAL SHIP IN LATIN AMERICA

Damen Shipyards Group and the Mexican Navy, via the Directorate General of Shipbuilding, are currently working together to build the Long Range Ocean Patrol (POLA (from its initials in Spanish)), the most technologically advanced vessel in Latin America. With this, the Mexican Navy will join the long list of navies around the world that have Damen Schelde Naval Shipbuilding vessels in their fleets. POLA will be the Mexican version of the Damen SIGMA 10514, a proven design that has booked successful results internationally. POLA will be 107 metres in length, with a beam of 14 metres. It will be able to sail at speeds of up to 25+ knots and a capacity of more than 20 days at sea.

A Damen representative said, “This vessel will be capable of carrying out various missions such as safeguarding Mexican sovereignty, international security cooperation, long range search and rescue operations and humanitarian aid. POLA will allow the Mexican state to increase its surveillance coverage and the protection of Mexican maritime interests beyond the Exclusive Economic Zone.

Damen, with its global experience in the construction of complex vessels, is transferring knowledge to the Mexican shipbuilding industry through this project. This is a process that Damen undertakes regularly via the Damen Technical Cooperation (DTC). This project, however, takes the DTC concept to the next level. Damen and the Mexican Navy took the decision to build two of the six modular sections of the vessel at Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) in Vlissingen, the Netherlands.

The remaining four modules will be built locally in Mexico. The construction of these modules, along with the integration, will be carried out at a yard that cooperates on this with Damen. “In this way, for the most part,” the Damen representative stated, “the vessel will be built for Mexico, in Mexico, by Mexicans.”

During the construction of the modules in Europe, a Mexican team is based in the Netherlands to supervise the process and to receive knowledge transfer. At the same time, Damen is benefitting from the transfer of region-specific expertise from the Mexican delegation.

The first of the Dutch modules has already arrived in Mexico, where it is being integrated by Mexican personal with two of those already built in Salina Cruz. Just fifteen months following the inking of the contract, the hull is already complete in drydock. It will now be prepared to receive the other three superstructure modules.

The flagging ceremony of the POLA is planned for November 2018. After this, a full integrated process of setting to work, commissioning, training, tests and trials will continue in 2019.

Dutch version

DE MEXICAANSE MARINE EN DAMEN WERKEN SAMEN AAN HET MEEST TECHNOLOGISCH GEAVANCEERDE MARINESCHIP IN LATIJNS-AMERIKA

Damen Shipyards Group en de Mexicaanse marine, via het Directoraat-Generaal Scheepsbouw, werken momenteel samen aan de de bouw van het Long Range Ocean Patrolship (POLA,in de Spaanse afkorting) het meest geavanceerde marineschip in zijn klasse in Latijns-Amerika. Hiermee voegt de Mexicaanse marine zich bij de lange lijst van zeemachten uit de hele wereld die schepen van Damen Schelde Naval Shipbuilding in hun vloot hebben. De POLA is de Mexicaanse versie van de Damen SIGMA 10514, een bewezen ontwerp dat internationaal succesvolle resultaten heeft geboekt. De POLA is 107 meter lang en 14 meter breed. De snelheid bedraagt 25 knopen en het schip kan meer dan 20 dagen ononderbroken ingezet worden.

Een vertegenwoordiger van Damen zegt, “Dit schip is in staat om verschillende missies uit te voeren zoals het bewaken van de Mexicaanse soevereiniteit, samenwerking op het gebied van internationale operaties, zoek- en reddingsoperaties met een grote actieradius en humanitaire hulpverlening. De POLA zal ook bescherming van de Mexicaanse maritieme belangen buiten de Exclusieve Economische Zone leveren.

Damen, met zijn internationale ervaring op het gebied van de constructie van complexe vaartuigen, draagt met dit project ook kennis over aan de Mexicaanse scheepsbouwindustrie. Dit is een proces dat Damen regelmatig onderneemt via Damen Technical Cooperation (DTC). Dit project brengt het DTC-concept naar het volgende niveau. Damen en de Mexicaanse marine namen de beslissing om twee van de zes modulaire secties van het schip bij Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) in Vlissingen te bouwen.

De resterende vier modules worden ter plaatse in Mexicogebouwd. De constructie van deze modules, tezamen met de integratie, wordt uitgevoerd door een werf die daarin samenwerkt met Damen. “Op deze manier,” stelt de vertegenwoordiger van Damen, “zal het schip grotendeels voor Mexico, in Mexico en door Mexicanen gebouwd worden.”

Tijdens de constructie van de modules in Europa, is een Mexicaans team in Nederland gebaseerd om toe te zien op het proces en zodat kennis aan hen overgedragen wordt. Tegelijkertijd profiteert Damen van de overdracht van specifieke expertise over de regio door de Mexicaanse delegatie.

De eerste van de modules uit Nederland is al in Mexico gearriveerd, waar de module door Mexicaans personeel geïntegreerd zal worden met twee modules die al in Salina Cruz gebouwd zijn. Slechts vijftien maanden nadat het contract getekend is, ligt de romp al klaar in het droogdok. Deze wordt nu klaargemaakt om de andere bovenbouwmodules te ontvangen.

De doopceremonie van de POLA is gepland in november 2018. Hierna zal een volledig geïntegreerd proces van tewerkstelling, inbedrijfstelling, training, tests en proeven voortgezet worden in 2019.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...