26 June 2018

English version

HSWMS GOTLAND RELAUNCHED AFTER MID-LIFE UPGRADE

After a comprehensive mid-life upgrade (MLU) to meet tomorrow’s naval challenges, HSwMS Gotland has been relaunched and is ready to start her sea trials. In this upgraded submarine Damen’s partner Saab Kockums made some significant changes in the design and inventory to operate for decades in challenging environments whilst remaining adaptable given the advance of technology and future threats. To keep them at the cutting-edge of technology, Sweden’s Gotland-class submarines have received regular overhauls and upgrades during their operational life.

Due to this MLU, the Gotland submarine has capabilities that will be found in the next generation of Swedish submarines, the A26 and the (still to be built) new design for the replacement of the Walruss Class submarines. “The relaunch of Gotland is an important milestone in the evolutionary development of Swedish submarines. After a comprehensive upgrade, integrating the latest generation of important systems such as the Stirling engine, modern sensors and new management functions, Gotland is almost a new submarine, ready to take on missions around the world,” says Gunnar Wieslander, Senior Vice President, head of business area Kockums at Saab.

The Gotland was designed and built by Kockums in Malmö in the early 1990’s and commissioned in 1996. The mid-life modification consists of upgrades of onboard systems and technology, sustaining the submarine’s operability, and ensuring service to Sweden beyond 2025. The upgrade process entails many important systems, such as the Stirling Air Independent Propulsion (AIP). Sensors and management system are replaced with updated versions. Even the traditional optical periscope is replaced with a new optronic mast.

This updated version of the Gotland will pave the way for the most modern AIP submarine under production today: the A26 for the Royal Swedish Navy. More than 20 systems on-board the new Gotland-class will be implemented in the A26. The MLU of Gotland therefore contributes to the test and qualification of some of the innovative solutions to be implemented in the future Swedish A26 submarine class and the future submarine which will replace the Dutch Walrus Class submarine.

For more details: https://submarineevolution.creo.se/saab2018

Dutch version

HSWMS GOTLAND OPNIEUW TE WATER GELATEN NA MID-LIFE UPGRADE

Na een uitgebreide Mid-Life Upgrade (MLU) om de uitdagingen van de marine van morgen aan te gaan, is HSwMS Gotland opnieuw gelanceerd en klaar om te beginnen met haar zee-beproevingen. In deze geüpgrade onderzeeër heeft Damen’s partner Saab Kockums een aantal belangrijke wijzigingen in het ontwerp en de technische inventaris verwerkt. De onderzeeboot is daarmee voor de komende tientallen jaren in staat om in uitdagende omgevingen te blijven opereren. Dit terwijl de onderzeeboot aanpasbaar blijft voor technologische ontwikkelingen en toekomstige bedreigingen. Om de onderzeeboten aan de top van de technologie te houden, hebben de Zweedse onderzeeërs van de Gotland-klasse tijdens hun operationele leven al regelmatig revisies en upgrades ondergaan.

Dankzij deze MLU beschikt de Gotland onderzeeër over capaciteiten die terug te vinden zijn in de volgende generatie Zweedse onderzeeërs, de A26 en het (nog te bouwen) nieuwe ontwerp voor de vervanging van de Walrus klasse onderzeeërs. “De herlancering van Gotland is een belangrijke mijlpaal in de evolutionaire ontwikkeling van Zweedse onderzeeërs. Na een uitgebreide upgrade, waarin de nieuwste generatie belangrijke systemen zijn geïntegreerd, zoals de Stirling-motor, moderne sensoren en nieuwe ‘command and control’ functies, is de Gotland bijna een nieuwe onderzeeër, klaar om missies over de hele wereld uit te voeren”, zegt Gunnar Wieslander, Senior Vice President, hoofd business area Kockums bij Saab.

De Gotland werd in het begin van de jaren negentig ontworpen en gebouwd door Kockums in Malmö en in 1996 in gebruik genomen. De mid-life modificatie bestaat uit het upgraden van systemen en technologie aan boord, waardoor de onderzeeër operationeel blijft en de onderzeebootservice voor Zweden ook na 2025 gewaarborgd blijft. Het upgrade-proces omvat vele belangrijke systemen, zoals de Stirling Air Independent Propulsion (AIP). De sensoren en beheersysteem werden vervangen door geactualiseerde versies. Zelfs de traditionele optische periscoop is vervangen door een nieuwe ‘optronic’ mast.

Deze gemoderniseede versie van de Gotland zal de weg vrijmaken voor de modernste AIP-onderzeeër die momenteel in productie is: de A26 voor de Royal Swedish Navy. Meer dan 20 systemen aan boord van de nieuwe Gotland-klasse zullen ook in de A26 worden geïmplementeerd. De MLU van Gotland draagt daarom bij aan het testen en kwalificeren van enkele van de innovatieve oplossingen die worden geïmplementeerd in de toekomstige Zweedse onderzeeër A26 en de onderzeeër die de Nederlandse Walrusklasse zal vervangen.

Voor meer informatie: https://submarineevolution.creo.se/saab2018

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...