26 March 2021

English version

DAMEN AND RUBBER DESIGN WORKING TOGETHER ON THE COMBAT SUPPORT SHIP

Damen Naval and Rubber Design have signed a contract for the supply of shock and vibration control solutions to protect important equipment on board the new Combat Support Ship (CSS) of the Royal Netherlands Navy (RNLN).

The vibration dampers used have two functions, namely the isolation of vibrations so that radiated underwater noise is reduced as well as reducing the shock impact as a result of an underwater explosion. In order to be able to achieve this and also to comply with the strict standards that apply on board the future generation of naval ships, Rubber Design has developed a wide range of RDS shock mountings.

Rubber Design was founded in 1979 and has grown over the years into one of the leading international specialists in solutions for vibration, noise and shock absorption. The company is located in Heerjansdam and has more than 100 employees.

Rubber Design’s cooperation with Damen started in 1989 with the construction of the multipurpose frigates (M-frigates) of the RNLN. Since then, Rubber Design has supplied flexible setups to all naval vessels that Damen Naval has built for the RNLN, including the amphibious transport ships HNLMS Rotterdam and HNLMS Johan de Witt, the air defence and command frigates (LCF) of the De Zeven Provinciën class, the Joint Support Ship HNLMS Karel Doorman and the patrol ships of the Holland class. Jointly executed projects for foreign navies include the Diponegoro class corvettes and Martadinata class frigates for the Indonesian Navy and the Sigma Class FMMM frigates supplied to the Royal Moroccan Navy.

On top photo:
Arjan Risseeuw, CSS Project Director Damen Naval and Cpt. (N) Glijn van Marion, Defence Materiel Organisation

On right photo:
Mathieu Klijn, Director Rubber Design and Jan Visser, Consultant Rubber Design

Dutch version

DAMEN EN RUBBER DESIGN WERKEN SAMEN AAN HET COMBAT SUPPORT SHIP

Damen Naval en Rubber Design hebben een contract getekend voor het leveren van elastische opstellingen ter bescherming van alle belangrijke equipment aan boord van het nieuwe Combat Support Ship.

De toegepaste trillingsdempers hebben een tweetal functies, namelijk het isoleren van trillingen waardoor het uitgestraald onderwatergeluid wordt verlaagd alsmede het reduceren van de schokimpact als gevolg van een onderwater explosie. Om dit te kunnen realiseren en tevens te voldoen aan de strenge normen die gelden aan boord van de toekomstige generatie marineschepen heeft Rubber Design een breed assortiment aan RDS shock mountings ontwikkeld.

Rubber Design is in 1979 opgericht en is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de toonaangevende internationale specialisten op het gebied van oplossingen voor trillings-, geluids- en schokproblematiek. Het bedrijf is gevestigd te Heerjansdam en heeft meer dan 100 medewerkers.

De samenwerking met Damen begon in 1989 met de bouw van de multipurpose fregatten (M-fregatten) van de Koninklijke Marine (KM). Sindsdien heeft Rubber Design flexibele opstellingen geleverd aan alle marineschepen die Damen Naval heeft gebouwd voor de KM, waaronder de amfibische transportschepen Zr.Ms. Rotterdam en Zr.Ms. Johan de Witt, de luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) van de De Zeven Provinciënklasse, het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman en de patrouilleschepen van de Hollandklasse. Gezamenlijk uitgevoerde projecten voor buitenlandse marines zijn onder andere de Diponegoro-klasse korvetten en de Martadinata-klasse fregatten voor de Indonesische Marine en de Sigma Class FMMM-fregatten geleverd aan de Koninklijke Marokkaanse Marine.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...