25 November 2020

English version

DAMEN COMMENCES AUSTRALIAN ICEBREAKER SEATRIALS

After her arrival in the Netherlands at the end of August, Australia’s icebreaker RSV Nuyina is commencing her seatrials in the North Sea. This marks the start of a month-long phase and an important milestone for all involved in the icebreaker project; the Australian Antarctic Division, ship managers Serco and shipbuilder Damen.

Damen has been working on the icebreaker since 2016. Seatrials will be followed by additional weeks of deepwater trials. Testing of the ship’s speed, noise, propulsion systems, steering, advanced electrical systems, and science equipment will take place as the vessel prepares for final sea ice trials in the Arctic early next year.

One of the most advanced vessels of its kind, RSV Nuyina will provide a world-class scientific platform for Antarctic researchers, carrying cutting-edge equipment to study the depths of the Southern Ocean, sea ice and the upper atmosphere. The vessel is expected to arrive in its home port of Hobart in mid-2021 to commence Antarctic operations in next year’s Southern Hemisphere summer season.

Dutch version

DAMEN BEGINT PROEFVAART AUSTRALISCHE IJSBREKER

Na haar aankomst in Nederland eind augustus, begint de Australische ijsbreker RSV Nuyina haar proefvaart in de Noordzee. Dit markeert het begin van een fase van een maand en een belangrijke mijlpaal voor alle betrokkenen bij het ijsbrekerproject; de Australian Antarctic Division, scheepsmanagers Serco en scheepsbouwer Damen.

Damen werkt sinds 2016 aan de ijsbreker. Na de proefvaart volgen nog weken van diepwater proefvaart. Testen van de snelheid, het geluid, de voortstuwingssystemen, de besturing, de geavanceerde elektrische systemen en de wetenschappelijke apparatuur van het schip zullen plaatsvinden terwijl het schip zich voorbereidt op de laatste zee-ijsproeven in het noordpoolgebied begin volgend jaar.

RSV Nuyina, een van de meest geavanceerde schepen in haar soort, zal een wetenschappelijk platform van wereldklasse bieden voor Antarctische onderzoekers, met geavanceerde apparatuur om de diepten van de Zuidelijke Oceaan, het zee-ijs en de bovenste atmosfeer te bestuderen. Het schip zal naar verwachting medio 2021 in haar thuishaven Hobart aankomen om de Antarctische activiteiten te beginnen in het zomerseizoen van volgend jaar op het zuidelijk halfrond.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...