25 November 2019

English version

COUNTDOWN NIDV EXHIBITION DEFENCE & SECURITY 3…

The Defence Industry Strategy (DIS) requires the Netherlands to protect their own safety, to contribute internationally and to maintain a robust defence industry. The government has the obligation to guarantee our safety. The very basis of this far reaching obligation would be territorial integrity, also for Caribbean Netherlands. Our sovereignty is enhanced by our ability to protect our interests worldwide. To collect intelligence and to deliver firepower if necessary are fundamental aspect of self-protection. The one who can deliver these capacities will be a much more valuable international partner.

Therefore, the submarine replacement programme for the Netherlands is more than just a purchase. These future submarine have to be developed, built and maintained by a Dutch OEM, together with hundreds of small and medium enterprises in the naval building cluster. This cluster belongs to the most modern, efficient and safest in the world. Saab and Damen will dedicate themselves fully to this project in order to design, build and maintain the future Dutch submarine whilst guaranteeing a maximal participation of the Dutch naval industry.

Dutch version

COUNTDOWN NIDV EXHIBITION DEFENCE & SECURITY 3…

De eigen veiligheid beschermen, internationaal meetellen en een robuuste defensie-industrie behouden. Dat verlangt de nota Defensie Industrie Strategie (DIS). De overheid heeft de plicht onze veiligheid te beschermen. Dat omvat van alles, maar territoriale integriteit – ook voor Caribisch Nederland – is de basis. En onze handelsbelan­gen willen we ook beschermen, met name de maritieme. Dit draagt in hoge mate bij aan onze soevereiniteit. Voorts zijn inlichtingen verzamelen en zo nodig slagkracht leveren cruciale aspecten van zelfbescherming – zeker in deze tijd onmisbaar. Wie deze capaciteiten kan leveren, praat in de internationale gremia mee.

De komende order voor vervanging van onderzeeboten is dus meer dan zomaar een aanschaf. De nieuwe onderzee­boten moeten worden ontwikkeld, gebouwd en onderhou­den door een grote Nederlandse, private hoofdaannemer, samen met de honderden middelgrote en kleine bedrijven van de marinebouw. Die behoort tot de modernste, veiligste en efficiëntste ter wereld. Damen gaat zich samen met Zweedse partner Saab inzetten om nieuwe boten vanuit Nederland te mogen ontwerpen en bouwen, met daarbij maximale deelname van onze marinebouw.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...