25 June 2020

English version

IMPORTANT NEXT STEP IN THE M FRIGATE PROJECT

On Wednesday 24 June, the Dutch Ministry of Defense took an essential step in the replacement of the current M frigates of the Netherlands and Belgian Navies. The B-letter was sent to the Dutch Lower House, marking the completion of the investigation phase, with a design that meets the requirements of both the Defense and NATO. Damen, Thales and a whole chain of companies involved in naval shipbuilding in the Netherlands, are delighted with this next step. They are ready to start with the next phase of the project.

Director Damen Schelde Naval Shipbuilding Hein van Ameijden: “This kind of launching customer projects are essential for the future of naval shipbuilding in the Netherlands. We are delighted that we can build the successor to the M frigates. Much more importantly, the men and women of the Royal Netherlands Navy will once again have an innovative ship at their disposal, to sail and fight with.”

The main task of the frigates will be to fight submarines remotely. This will be performed by way of a new torpedo, to be deployed from the ship or by the NH90 helicopter onboard. This is one of the subjects stated in the letter that the Dutch Lower House received from State Secretary Barbara Visser. The current four M frigates of the Belgian and Dutch navies are at the end of their lifetime.

In addition to submarine combat, the new frigates must be able to protect themselves and other units. They must be deployable worldwide for maritime combat and safety operations and assistance. This requires means of defence against threats from the air and enemy ships on and underwater.

The frigate has room for a 110-man crew. For mission-specific personnel and their equipment, 40 extra beds and various spaces are available. The first ship is expected to be delivered in 2027. After that, operational effectiveness and safety of the ship will be tested. The Dutch Navy is expected to receive this first frigate in 2028 and the second one a year later. The Belgian frigates will be delivered no later than 2030.

Dutch version

BELANGRIJKE VOLGENDE STAP IN HET M-FREGATTENPROJECT

Defensie heeft op woensdag 24 juni een belangrijke stap gezet bij de vervanging van de huidige M-fregatten. Damen, Thales en een hele keten van bedrijven die bij de bouw worden betrokken, zijn verheugd met deze stap. Ze staan klaar om gelijk de schouders onder het vervolgtraject te zetten.

Directeur Damen Schelde Naval Shipbuilding Hein van Ameijden: “Dit soort launching customer projecten zijn essentieel voor de toekomst van de marinebouw in Nederland. We zijn verheugd dat we ook de opvolger van de M-fregatten mogen bouwen. Nog veel belangrijker, de mannen en vrouwen van de Koninklijke Marine krijgen hiermee weer beschikking over een innovatief schip, om mee te varen en vechten”.

De belangrijkste taak van de nog te bouwen fregatten wordt het bestrijden van onderzeeboten op afstand. Dat gebeurt met een nieuwe torpedo, in te zetten vanaf het schip of door de NH90-boordhelikopter. Dit staat in de brief die de Tweede Kamer kreeg van staatssecretaris Barbara Visser. De huidige vier M-fregatten van de Belgische en Nederlandse marine zijn aan het einde van hun levensduur.

Naast onderzeebootbestrijding moet het nieuwe fregat zichzelf en andere eenheden kunnen beschermen. Het moet wereldwijd inzetbaar zijn voor maritieme gevechts- en veiligheidsoperaties en assistentie. Dit vraagt om verdedigingsmiddelen tegen dreigingen uit de lucht en van vijandelijke schepen op en onder water.

Het fregat heeft plek voor een 110-koppige bemanning. Voor missie specifiek personeel en hun uitrusting zijn 40 extra bedden en verschillende ruimten beschikbaar.

De verwachting is dat het eerste schip in 2027 wordt opgeleverd. Daarna worden de operationele effectiviteit en veiligheid van het schip getest. De Nederlandse marine krijgt het eerste fregat naar verwachting in 2028 en het tweede een jaar later. De Belgische fregatten worden uiterlijk 2030 geleverd.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...