26 June 2018

English version

WASUB VIII CHRISTENED ON BEHALF OF DAMEN

WASUB VIII Christened On behalf of Damen, one of the sponsors of the WASUB VIII team, Jean-Paul Claassen of Damen Schelde Naval Shipbuilding had the honor to do the christening of WASUB VIII. Jean-Paul emphasizes the importance that enthusiastic students work committed to deepen themselves during their studies in the physiology and technology of submerged vehicles to achieve an extraordinary goal. And of course all team members are welcome to use their knowledge gained for the benefit of new build submarines for The Netherlands in the near future. WASUB VIII team is bound to depart to Gosport UK to participate in the eISR 2018 to compete in the race with human driven submarines. Base on previous accomplishments in the design, this year’s team improved further in a.o. drive train and stability control systems to win this year’s challenge. May Wasub VIII have a safe and winning race this year!

Dutch version

WASUB VIII GEDOOPT DOOR DAMEN

WASUB VIII is gedoopt door Damen, een van de sponsors van het WASUB VIII team. Jean-Paul Claassen van Damen Schelde Naval Shipbuilding had de eer om de nieuwe boot te dopen. Jean-Paul benadrukt het belang van de enthousiaste studenten en hun werk, met name in het technische domein van onderzeeboten. In de toekomst kunnen de teamleden hun opgedane kennis misschien zelfs gebruiken bij de ontwikkeling van de nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Het WASUB VIII team staat op het punt om te vertrekken naar Gosport in het Verenigd Koninkrijk waar het zal deelnemen aan de eISR 2018, een race tussen mens-aangedreven onderzeeboten. Het team heeft in het verbeterde model onder andere aanpassingen aangebracht in de aandrijving en de stabiliteitssystemen en hoopt hiermee de race te kunnen winnen. Damen wenst WASUB VIII een veilige en succesvolle race!

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...