24 September 2020

English version

DAMEN CONTRACTS AMSTERDAM-BASED THE IP COMPANY FOR COMBAT SUPPORT SHIP WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEM

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) signed a contract with The IP Company for the delivery and installation of a Wireless Communication & Messaging System (WCMS) for the Royal Netherlands Navy’s (RNLN) Combat Support Ship (CSS), Den Helder.

With the contract, the RNLN will receive a system based on proven technology and standardised to provide commonality across the Dutch naval fleet. The IP Company has delivered the WCMS onboard the RNLN’s Ocean-Going Patrol Vessels of the Holland Class and the Joint Support Ship HNLMS Karel Doorman. This means that the complete CSS system has the same look and feel as the systems in use on the other vessels. It also guarantees that new developments of the WCMS on the Holland Class and HNLMS Karel Doorman will be implemented on the CSS as well. This commonality offers not only familiarity for the crew, but also optimises training, maintenance and other processes.

Amsterdam-based The IP Company is at the forefront of technology and offers innovative solutions for a truly state-of-the-art secure wireless communications system. The unique feature of its systems is that they convey both voice and data, enabling communication between crew members, both in the administrative and operational domains. The system is an integrated one, which connects regular desk phones as well as secure wireless handheld devices, all further enhanced with specific functions for naval use, ensuring that information ends up directly at the right people. These people can then be mobilised immediately, increasing efficiency and improving on board safety.

Although DSNS has collaborated with The IP Company on previous vessels built for the RNLN, the two companies will now work together directly to provide the CSS with a wireless communication system with proven high reliability. Following the signing of the contract, The IP Company will commence engineering. Equipment supply to the CSS is scheduled to begin in the first half of 2022.

Dutch version

DAMEN-CONTRACT MET THE IP COMPANY VOOR HET DRAADLOZE COMMUNICATIESYSTEEM VOOR COMBAT SUPPORT SHIP

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) heeft een contract getekend met het in Amsterdam gevestigde The IP Company voor de levering en installatie van een Wireless Communication & Messaging System (WCMS) voor het Combat Support Ship (CSS) van de Koninklijke Marine (KM), Den Helder.

Met het contract zal de KM een systeem ontvangen dat is gebaseerd op bewezen technologie en gestandaardiseerd is om gemeenschappelijkheid te bieden binnen de Nederlandse marinevloot. The IP Company heeft in het verleden het WCMS geleverd aan boord van de Oceangoing Patrol Vessels van de Holland Klasse en het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. Dit betekent dat het complete CSS-systeem dezelfde look en feel heeft als de systemen die op de andere schepen worden gebruikt. Het garandeert ook dat nieuwe ontwikkelingen van het WCMS op de Holland Klasse en Zr.Ms. Karel Doorman ook op de CSS zullen worden geïmplementeerd. Deze gemeenschappelijkheid biedt niet alleen vertrouwdheid voor de bemanning, maar optimaliseert ook training, onderhoud en andere processen.

Het in Amsterdam gevestigde The IP Company loopt voorop op het gebied van technologie en biedt innovatieve oplossingen voor een echt state-of-the-art beveiligd draadloos communicatiesysteem. Het unieke van de systemen is dat ze zowel spraak als data overbrengen, waardoor communicatie tussen bemanningsleden mogelijk is, zowel op administratief als op operationeel gebied. Het systeem is geïntegreerd en verbindt zowel gewone bureautelefoons als veilige draadloze handheld-apparaten, allemaal verder uitgebreid met specifieke functies voor maritiem gebruik, zodat informatie direct bij de juiste mensen terechtkomt. Deze mensen kunnen dan onmiddellijk worden gemobiliseerd, wat de efficiëntie verhoogt en de veiligheid aan boord verbetert.

Hoewel DSNS en The IP Company hebben meegewerkt op eerdere schepen die voor de KM zijn gebouwd, zullen de twee bedrijven nu rechtstreeks samenwerken om de CSS te voorzien van een draadloos communicatiesysteem met bewezen hoge betrouwbaarheid. Na ondertekening van het contract begint The IP Company met de engineering. De levering van apparatuur aan de CSS is gepland voor de eerste helft van 2022.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...