24 September 2018

English version

DAMEN PERFORMS FLOAT-OUT OF AUSTRALIAN ICEBREAKER

Damen has carried out the successful floating of the Antarctic Supply Research Vessel (ASRV) RSV Nuyina currently under construction at Damen Shipyards Galati. The carefully executed procedure was achieved by raising the water level in the yard’s dry dock by six metres; a process taking two days to complete.

Once afloat, the vessel was manoeuvred 250 metres to a quayside berth where the ongoing construction and outfitting process will take place.

Damen is building the 160-metre long ASRV for Serco subsidiary DMS Maritime on behalf of the Australian Department of the Environment and Energy. The vessel has been designed with a multi-mission role in mind. It will keep Australia’s three permanent research stations on the Antarctic continent and its research station on Macquarie Island supplied with cargo, equipment and personnel. Additionally, it will serve as a fully equipped research laboratory facility for up to 116 scientific staff.

Collaborative process

Construction of the vessel began in August 2017 with a ceremonial keel-laying ceremony. Building from the keel up, the build process has reached the fourth deck level in that time. Now that the vessel is afloat, construction will continue with the positioning of pre-fabricated superstructure blocks, bringing the finished vessel to its full 10-deck height of just over 50 metres.

The construction process is calling on input from two different Damen yards: Damen Schelde Naval Shipbuilding in the Netherlands is providing engineering and project management services, and Damen Shipyards Galati is carrying out vessel construction and outfitting tasks. Talking about the cooperation between the two yards, Damen Project Director Joop Noordijk says: “This project is benefiting from the great collaborative relationship between these two sister companies – one that has been built up during the building of seven previous vessels for the Royal Netherlands Navy.”

Complex contracts

“This is a great achievement for all involved,” concurs Rino Brugge, Managing Director Damen Shipyards Galati. “We still have a long way to go until final delivery, but this float-out once again highlights the extraordinary capability we have for building extremely complex high-end vessels for the broadest range of maritime clients – including commercial operators as well as government and naval contracts.”

Dutch version

SUCCESVOLLE TEWATERLATING VAN DE AUSTRALISCHE IJSBREKER NUYINA

Damen heeft het Antarctic Supply Research Vessel (ASRV) RSV Nuyina succesvol te water gelaten. Het schip wordt gebouwd bij Damen Shipyards Galati. Het proces is zorgvuldig uitgevoerd door het water niveau in het droogdok op te laten lopen met 6 meter; een proces wat 2 dagen duurde.

Toen het schip eenmaal dreef is het 250 verderop gemanouvreerd naar een kade waar de afbouw plaats zal vinden.

Damen bouwt het 160-metere lange ASRV voor Serco’s dochtermaatschappij DMS Maritime in opdracht van het Australische ministerie van Mileu en Energy. Het schip is ontworpen voor het uitvoeren van verschillende taken. Het zal alle drie de Australische permanente onderzoeksstations op het Antarctische continent voorzien van vracht, uitrusting en personeel alsook het onderzoeksstation op Macquarie Island. Daarnaast is het schip uitgerust met onderzoeklaboratoria die tot 116 onderzoekers kunnen faciliteren.

Samenwerkingsproces

De bouw van het schip begon in augustus 2017 met een kiellegging ceremonie. Het bouwproces heeft inmiddels het vierde dek bereikt. Nu het schip drijft zal de bouw verder gaan met het positioneren van de pre-gefabriceerde superstructure blokken. Het schip zal in totaal tien dekken krijgen resulterende in een totale hoogte van 50 meter.

Het bouwproces is een samenwerking tussen twee Damen werven: Damen Schelde Naval Shipbuilding uit Nederland is verantwoordelijk voor de engineering en het project management, Damen Shipyards Galati is verantwoordelijk voor de bouw. Over de samenwerking tussen de beide werven zegt Project Directeur Joop Noordijk: “Dit project heeft baat van de sterke samenwerking tussen twee zuster bedrijven – een samenwerking die opgebouwd is tijdens de bouw van de laatste zeven schepen voor de Koninklijke Marine.”

Complexe contracten

“Dit is een geweldige prestatie van alle betrokkenen,” bevestigd Rino Brugge, Managing Director Damen Shipyards Galati. “We hebben nog een lange weg te gaan tot de oplevering, maar deze tewaterlating bevestigd wederom de buitengewone expertise die wij hebben in de bouw van extreem complexe high-end schepen voor een brede groep van maritieme klanten – inclusief commerciële operators, overheden en marines.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...