22 March 2018

English version

DUTCH KNOWLEDGE FOR THE WALRUS REPLACEMENT PROJECT

Replacing the Walrus class requires a substantial investment, but one that’s worth every penny for our Netherlands Navy. It would be a shame if this investment in new submarines would be done abroad, while the budget could also be invested in Dutch innovation and employment. It is estimated that this project is a promise for many man-years of work for Dutch industry, including maritime knowledge institutes. The maintenance phase required after commissioning is not even taken into account. In the ‘triple helix’ that consists of the Royal Netherlands Navy, maritime knowledge institutes and the maritime industry, we have, for decades, been able to design and built new navy ships and submarines on a high and international quality standard. An inventory has shown that approximately 80% of the knowledge and skills required to build submarines are still available in the Netherlands. This knowledge is united in the Dutch Underwater Knowledge Centre (DUK-C), which has published an attractive brochure on this subject. Damen is also a prominent member of this DUK-C. Please read how DUK-C foresees the realization of the Walrus Class replacement project in the Netherlands ‘triple helix’.

You can find the DUK-C white paper here.

Dutch version

NEDERLANDSE KENNIS VOOR VERVANGING WALRUSKLASSE

De vervanging van de Walrusklasse vergt een forse investering, maar wel eentje die elke cent meer dan waard is als het gaat om de toegevoegde waarde van onze krijgsmacht. Het zou zondezijn als deze investering naar het buitenland zou gaan, terwijl het ook in Nederlandse innovatie en werkgelegenheid kan worden geïnvesteerd. Geschat wordt dat dit project goed is voor vele manjaren hoogwaardig technologisch werk voor de Nederlandse industrie, inclusief maritieme kennisinstituten. En dan wordt het na de ingebruikname noodzakelijke onderhoud en de instandhoudingsfase nog niet eens meegerekend. In de ‘gouden driehoek’ van Koninklijke Marine, maritieme kennisinstituten en het maritieme bedrijfsleven, kunnen we al decennia lang onze eigen boontjes doppen als het gaat om de bouw van marineschepen. Dat doet Nederland op een internationaal, kwalitatief hoogstaand niveau. Uit een inventarisatie is gebleken dat ongeveer 80% van de kennis en skills om onderzeeboten te bouwen nog in Nederland beschikbaar is. Die kennis is verenigd in het Dutch Underwater Knowledge Centre (DUK-C), die daarover een mooie brochure hebben uitgegeven. Ook Damen is prominent lid van dit DUK-C. Lees hier hoe het DUK-C tegen de realisatie van het vervangingsproject van de Walrusklasse in Nederland aankijkt.

Hier kun je het volledige DUK-C white paper lezen.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...