20 December 2019

English version

DUTCH CABINET DECIDES TO BUILD COMBAT SUPPORT SHIP ZR.MS. DEN HELDER

On 19 December the Cabinet of the Netherlands’ Government has submitted a so-called D-letter to the Parliament, to begin the construction of the Combat Support Ship Zr.Ms. Den Helder. The D-letter, part of the Defense Materiel Process (DMP), is the conclusive letter announcing the procurement decision for a large military project. With this new ship, the supply capacity of the Royal Netherlands Navy (RNLN) will once again expand to two ships. The construction of this new, essential vessel for the RNLN’s fleet will be undertaken by Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).

Director of DSNS Hein van Ameijden is pleased with this move from the cabinet, and awaits the verdict of the Parliament. “De Schelde has been the most important supplier to the Ministry of Defence and the Royal Netherlands Navy for 140 years. Our specialty is in delivering complex naval vessels on time and within budget, always working with a broad chain of Dutch suppliers.” This month marks ten years since the last contract for a large Dutch naval vessel was awarded. Van Ameijden: “Fortunately, we have a healthy export market, so that in the intervening years we were able to maintain the level of expertise in the Netherlands. Together with our Dutch partners we have built ten frigates for international customers. In addition, at this moment we are building a complex ice breaker for the Australian Government. That is why we are now ready and equipped for the upcoming projects for the Royal Netherlands Navy.”

The new Combat Support Ship (CSS) is based on the design of the Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. By taking an existing design as a basis, it is possible to deliver the ship in 2024. The almost 200-meter-long ship will have a 75-person crew and can also take an additional 75 people on board. There is room for several helicopters and around twenty containers. The engineering of the CSS largely takes place in the Netherlands and a large number of components will be delivered by Dutch suppliers. The CSS is built by Damen in Romania, after which the ship’s final components and the combat management system will be installed in Den Helder.

In addition to the Combat Support Ship, DSNS will build the new frigates replacing the M-frigates of both the Belgian and Dutch navies. The yard was also selected last week, together with its Swedish partner Saab Kockums, for the next phase in the replacement programme of the Walrus class submarines.

Dutch version

KABINET BESLUIT TOT BOUW VAN COMBAT SUPPORT SHIP ZR.MS. DEN HELDER

Op 19 december heeft het kabinet met een zogenaamde D-brief aan de Tweede Kamer voorgelegd, om met de bouw van het ‘Combat Support Ship’ Zr.Ms. Den Helder te starten. Met dit nieuwe schip wordt de bevoorradingscapaciteit van de Koninklijke Marine weer uitgebreid naar twee schepen. Een essentiële behoefte voor de marinevloot, waarvan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) de bouw gaat begeleiden.

Directeur Hein van Ameijden van DSNS is verheugd met deze stap van het kabinet, maar wacht uiteraard het oordeel van de kamer nog af. “De Schelde is al 140 jaar de belangrijkste leverancier van Defensie en de Koninklijke Marine. Het is onze specialiteit om complexe marineschepen op tijd en binnen budget te leveren, waarbij altijd gebruik wordt gemaakt van een brede keten van Nederlandse toeleveranciers.” Deze maand was het precies tien jaar geleden dat de laatste opdracht voor de bouw van een groot Nederlands marineschip werd vergeven. Van Ameijden: “Gelukkig hebben we een gezonde exportmarkt, zodat we in tussenliggende jaren de in Nederland opgebouwde expertise op peil konden houden. Zo hebben we samen met de Nederlandse marinebouw tien fregatten voor buitenlandse klanten gebouwd. Daarnaast wordt er momenteel gebouwd aan een zeer complexe ijsbreker voor de Australische autoriteiten. Door deze export opdrachten zijn we nu gereed en toegerust voor de komende projecten van de Koninklijke Marine.”

Het nieuwe Combat Support Ship voor de Koninklijke Marine, is gebaseerd op het ontwerp van het eerder door Damen gebouwde Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. Door een bestaand ontwerp als basis te nemen, is het mogelijk om het schip in 2024 al op te leveren. Het bijna 200 meter lange schip krijgt een 75-koppige bemanning en kan daarnaast nog 75 extra opvarenden meenemen. Er is plek voor meerdere helikopters en zo’n 20 containers. De engineering van het CSS vindt grotendeels in Nederland plaats en een groot aantal componenten wordt geleverd door Nederlandse toeleveranciers aan Damen Schelde Naval Shipbuilding. Het CSS wordt door Damen in Roemenië gebouwd, waarna de scheepstoebehoren en het Combat Management Systeem in Den Helder worden geïnstalleerd.

DSNS bouwt naast het ‘Combat Support Ship’ ook de vervangers voor de M-fregatten van zowel de Belgische marine als de Nederlandse marine. Daarnaast is de werf vorige week, samen met haar Zweedse partner Saab Kockums, geselecteerd voor de volgende fase voor de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...