20 September 2019

English version

SAAB & DAMEN ABOUT FUTURE SUBMARINE

During DSEI 2019 Saab and Damen elaborated on their submarine collaboration for the Walrus replacement program for the Netherlands. Director of Saab Kockums @Gunnar Wieslander also gave an update about the currently ongoing Gotland class upgrade as well the new generation Swedish submarine. On the Dutch side @Richard Keulen gave an overview on how Swedish-Dutch team will lead towards another distinctive and innovative submarine class for the Royal Netherlands Navy.

For the full interview watch the video.

Dutch version

SAAB EN DAMEN OVER TOEKOMSTIGE ONDERZEEBOTEN

Tijdens de DSEI 2019 hebben Saab en Damen hun samenwerking voor de vervanging van de Walrusklasse verder toegelicht. Directeur van Saab Kockums, Gunnar Wieslander gaf ook een update over de momenteel gaande upgrade van de Gotlandklasse en sprak over de nieuwe generatie Zweedse onderzeeboten. Aan de Nederlandse kant gaf Richard Keulen een overzicht waarin duidelijk werd hoe de Zweeds-Nederlandse samenwerking zal leiden tot een nieuwe onderscheidende en innovatieve onderzeebootklasse voor de Koninklijke Marine.

Het hele interview valt in de video te zien.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...