19 November 2020

English version

DAMEN SIGNS WITH ALFA LAVAL BENELUX FOR PROVEN, RELIABLE EQUIPMENT FOR THE ROYAL NETHERLANDS NAVY’S COMBAT SUPPORT SHIP

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) has recently signed two new contracts with Alfa Laval Benelux for the delivery of the ballast water treatment system, the fuel oil separators, the oily bilge separator and the plate heat exchangers for the new Combat Support Ship (CSS) of the Royal Netherlands Navy (RNLN).

Located in Breda with around 140 employees, Alfa Laval Benelux is specialised in providing a variety of solutions to the marine industries such as ballast water treatment, emission control, freshwater generation and heating & cooling. Its technologies and environmental solutions are helping to create a sustainable balance and are designed to meet both current and new regulatory demands, such as those regulating ballast water treatment and airborne emissions.

The contracts for the CSS include engineering and delivery of the equipment, as well as project management, commissioning and acceptance tests and integrated logistic support (ILS). Equipment supply to the CSS is scheduled to begin in the second half of 2021.

19 November 2020 Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) has recently signed two new contracts with Alfa Laval Benelux for the delivery of the ballast water treatment system, the fuel oil separators, the oily bilge separator and the plate heat exchangers for the new Combat Support Ship (CSS) of the Royal Netherlands Navy (RNLN). Located in Breda with around 140 employees, Alfa Laval Benelux is specialised in providing a variety of solutions to the marine industries such as ballast water treatment, emission control, freshwater generation and heating & cooling. Its technologies and environmental solutions are helping to create a sustainable balance and are designed to meet both current and new regulatory demands, such as those regulating ballast water treatment and airborne emissions. The contracts for the CSS include engineering and delivery of the equipment, as well as project management, commissioning and acceptance tests and integrated logistic support (ILS). Equipment supply to the CSS is scheduled to begin in the second half of 2021. Like DSNS, Alfa Laval Benelux is an important part of the supply base for the Dutch maritime industry. Alfa Laval’s comprehensive offering in ballast water treatment, especially when it comes to service, and the reliability and ease of use of its equipment were key factors in Damen’s choice. Damen and Alfa Laval Benelux have a long history of cooperation, going back to the first SIGMA corvette for export, the Diponegoro (Sigma 9113) class corvettes delivered to the Indonesian Navy. After the first successful contract, the collaboration continued with deliveries for all SIGMA combatants for the export market (the Sigma Class FMMM frigates delivered to the Royal Moroccan Navy, the Martadinata class frigates for the Indonesian Navy and the F101 Benito Juárez for the Mexican Navy), the RNLN’s Ocean-Going Patrol Vessels of the Holland class, the RNLN Joint Support Ship Karel Doorman and the Australian Antarctic Supply Research Vessel RSV Nuyina for the Australian Antarctic Division.

The two contracts signed with Alfa Laval Benelux bring the total number of contracts signed with Dutch maritime suppliers for the CSS to twenty-seven, with a cumulative value outsourced so far to the Dutch maritime cluster of over 80 million euro.

Dutch version

DAMEN TEKENT CONTRACT MET ALFA LAVAL BENELUX VOOR BEWEZEN, BETROUWBAAR MATERIEEL VOOR HET CSS VAN DE KONINKLIJKE MARINE

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) heeft onlangs twee nieuwe contracten getekend met Alfa Laval Benelux voor de levering van het ballastwaterbehandelingssysteem, de brandstofseparatoren, de bilgewaterseparatoren en de platenwarmtewisselaars voor het nieuwe Combat Support Ship (CSS) van de Koninklijke Marine (KM).

Alfa Laval Benelux, gevestigd in Breda met ongeveer 140 medewerkers, is gespecialiseerd in het leveren van een verscheidenheid aan oplossingen voor de maritieme industrie, zoals ballastwaterbehandeling, emissiecontrole, zoetwaterproductie en verwarming & koeling. De technologieën en milieuoplossingen dragen bij aan het creëren van een duurzaam evenwicht en zijn ontworpen om te voldoen aan zowel huidige als nieuwe regelgevende eisen, zoals die welke de ballastwaterbehandeling en luchtemissies regelen.

De contracten voor de CSS omvatten engineering en levering van de apparatuur, evenals projectmanagement, inbedrijfstelling en acceptatietests en ILS (integrated logistic support). De levering van apparatuur aan de CSS staat gepland voor de tweede helft van 2021.

Net als DSNS vormt Alfa Laval Benelux een belangrijk onderdeel van de Nederlandse maritieme industrie. Het uitgebreide aanbod van Alfa Laval op het gebied van ballastwaterbehandeling, vooral als het gaat om service, en de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van de apparatuur waren sleutelfactoren bij de keuze van Damen. Damen en Alfa Laval Benelux hebben een lange geschiedenis van samenwerking, die teruggaat tot het eerste SIGMA-korvet voor export, de Diponegoro-korvetten (Sigma 9113), geleverd aan de Indonesische marine. Na het eerste succesvolle contract werd de samenwerking voortgezet met leveringen voor alle SIGMA-combatants voor de exportmarkt (de Sigma Class FMMM-fregatten geleverd aan de Koninklijke Marokkaanse Marine, de Martadinata-klasse fregatten voor de Indonesische Marine en de F101 Benito Juárez voor de Mexicaanse Marine) , de Holland Klasse Ocean-Going Patrol Vessels van de KM, het Joint Support Ship Karel Doorman van de KM en het Australian Antarctic Supply Research Vessel RSV Nuyina voor de Australian Antarctic Division.

De twee contracten getekend met Alfa Laval Benelux brengen het aantal contracten getekend met Nederlandse maritieme leveranciers voor de CSS op zevenentwintig, met een cumulatieve waarde die tot dusver aan de Nederlandse maritieme cluster is uitbesteed van meer dan 80 miljoen euro.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...