19 June 2020

English version

DUTCH LEADING ROLE FOR GERMAN FRIGATE PROJECT MKS-180

On June 19th Damen Shipyards Group and the German Bundesamt fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr signed the contract for the construction of four MKS-180 frigates for the German Navy. Damen is the main contractor for this complex project which it is undertaking, together with partners Blohm+Voss and Thales, in Germany.

The combination of companies was previously declared the winner of a European tender; the largest in the history of the German Navy. On 17 June, the necessary financial resources were released by the German Bundestag budget committee. The contract marks the start of the design and construction phase.

Approximately 80% of the project investment remains in Germany as added value. The vessels will be built at Blohm+Voss in Hamburg, but partly also at other shipyard locations in Germany, including Bremen, Kiel and Wolgast. Besides this, approximately 100 small and medium-sized companies from the maritime industry, mechanical engineering and plant construction sectors will be involved in the implementation. These companies originate from almost all German states.

Hein van Ameijden, Managing Director Damen Schelde Naval Shipbuilding: "I am convinced that with the MKS-180 project, we are building a high-quality frigate that meets all the wishes of the German Navy. It is a German-Dutch project. We are already working well with our partners in Germany; Luerssen, Blohm+Voss, and Thales. The project also offers prospects for further European cooperation. The many years of cooperation between Damen and Thales as part of the Dutch golden ecosystem is an important factor in this success. If the Netherlands continues to invest in innovative projects for its own navy, we can further expand our role within European naval construction. That's good for the Netherlands' strategic role, which fits in with the Defence Industry Strategy."

The German added value and knowledge development also apply to Thales's mission systems acquired within the project. Approximately 70% is supplied by Thales's German branches in Kiel and Wilhelmshaven. This is done in close cooperation with numerous subcontractors.

Gerben Edelijn, CEO of Thales Netherlands: "This historic contract for both the German Navy and Thales is a significant milestone in more than 50 years of cooperation, and confirms our worldwide leading position in the field of high-end naval mission systems. The women and men on board of these innovative frigates can rely on the latest technologies in the field of cyber defense, radar and fire control. The AWWS system, developed for the Netherlands and Belgian Navies, will soon also enable the German Navy to withstand threats of today and the coming decades."

Damen, Lürssen, Blohm + Voss and Thales are delighted with the confidence that the German government places in it. The implementation of the project will begin soon and involves the delivery of four frigates between 2027 and 2031 for an amount of approximately 4.6 billion euros. There is also an option to supply two more frigates after 2032.

Dutch version

NEDERLANDSE HOOFDROL VOOR DUITS FREGATTENPROJECT MKS-180

Damen Shipyards en het ‘Bundesamt fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr’ hebben vandaag 19 juni het contract ondertekend voor de bouw van vier MKS-180 fregatten. De fregatten zijn bestemd voor de Duitse marine. Damen is hoofdaannemer voor dit complexe project dat, samen met partners Blohm+Voss en Thales, voornamelijk in Duitsland wordt uitgevoerd.

Deze combinatie van bedrijven was eerder uitgeroepen tot winnaar van de Europese aanbesteding; de grootste in de geschiedenis van de Duitse marine. Op 17 juni werden de benodigde financiële middelen door de begrotingscommissie van de Duitse Bundestag vrijgemaakt. Het contract dat vandaag werd ondertekend, luidt het begin van de ontwerp- en bouwfase in.

Ongeveer 80% van de project-investering blijft als toegevoegde waarde in Duitsland. De schepen worden gebouwd bij Blohm+Voss in Hamburg, maar deels ook op andere scheepswerflocaties in Duitsland, waaronder in Bremen, Kiel en Wolgast. Daarnaast werken zo’n honderd kleine- en middelgrote ondernemingen uit maritieme industrie, machine- en installatiebouw mee aan de uitvoering. Deze bedrijven zijn afkomstig uit bijna alle Duitse deelstaten.

Hein van Ameijden, Managing Director Damen Schelde Naval Shipbuilding: ”Ik ben ervan overtuigd dat we met MKS-180-project een hoogwaardig fregat bouwen, dat voldoet aan alle wensen van de Duitse marine. Het is een Duits-Nederlands project. We werken al goed samen met onze partners in Duitsland: Luerssen, Blohm+Voss, en met Thales. Het project biedt ook perspectieven voor verdere Europese samenwerking. De jarenlange samenwerking tussen Damen en Thales als onderdeel van het Nederlandse gouden ecosysteem, is een belangrijke factor in dit succes. Als Nederland blijft investeren in innovatieve projecten voor de eigen marine, kunnen we onze rol binnen de Europese marinebouw verder uitbreiden. Dat is goed voor de strategische rol van Nederland, passend binnen de Defensie-Industrie Strategie.”

De Duitse toegevoegde waarde en kennisontwikkeling geldt ook voor de binnen het project aangeschafte missiesystemen van Thales. Ongeveer 70 % wordt geleverd door de Duitse vestigingen van Thales in Kiel en Wilhemshaven. Dit in nauwe samenwerking met talrijke onderaannemers.

Gerben Edelijn, CEO van Thales Nederland: “Dit historische contract voor zowel de Duitse Marine als Thales is de kroon op meer dan 50 jaar samenwerking, het bevestigt onze wereldwijd leidende positie op het gebied van high-end marine missiesystemen. De vrouwen en mannen aan boord van deze innovatieve fregatten, kunnen vertrouwen op onder andere de nieuwste technologieën op het gebied van ‘cyberdefense’, radar en vuurleiding. Het AWWS systeem dat wordt ontwikkeld voor de Nederlandse en Belgische Marines, stelt straks ook de Duitse Marine in staat dreigingen van vandaag en de komende decennia, te weerstaan.”

Als hoofdaannemer is Damen, samen met partners Lürssen, Blohm+Voss en Thales, zeer verheugd over het vertrouwen dat de Duitse overheid in hun stelt. Het zal nu snel beginnen met de uitvoering van het project. Dat omvat de levering van vier fregatten in de jaren 2027 tot 2031 voor een bedrag van ongeveer 4,6 miljard euro. Daarnaast is een optie voor de levering van nog eens twee extra fregatten, na 2032.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...