19 February 2020

English version

MAIN CONTRACTOR DAMEN AND MORE THAN A HUNDRED COMPANIES CONTRIBUTE TO COMBAT SUPPORT SHIP

With the contract signing for construction for the new supply ship HNLMS Den Helder, more than a hundred, mainly Dutch companies receive work. The contract was signed today in Den Helder by the Director of Defence Material Organization (DMO), Vice Admiral Arie Jan de Waard and Arnout Damen, the new CEO of the family business Damen Shipyards Group.

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) will supervise the project, together with DMO, as the main contractor. Damen will not do this alone; more than a hundred companies from the Dutch naval construction sector are involved in this ship. This means that a large part of the sector will be deployed to participate in this innovative new ship.

With HNLMS Den Helder, the maritime supply capacity of the Royal Netherlands Navy will be restored. The ship will operate alongside the Joint Support Ship HNLMS Karel Doorman. This vessel also forms the basis for the design of this Combat Support Ship. The new ship can be used worldwide and can operate under high threat, protected by frigates. In addition, she can be used in the fight against drug trafficking, controlling refugee flows and providing emergency aid.

The supply ship, which is almost 200 metres long, will receive a 75-person crew and can also take 75 extra people on board. There is room for several helicopters and around 20 containers. The design explicitly looked at fuel consumption and exhaust emissions. The combination of diesel engines, hull shape and propeller design reduces fuel consumption by around 6 % compared to HNLMS Karel Doorman.

The building contract is not contracted out elsewhere in Europe. DMO wishes to keep the knowledge and skills of designing and building naval ships in the Netherlands. The armed forces thus invoked Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union. It states that Member States may protect essential security interests. This also relates to the production of defence equipment.

Completion is scheduled for the second quarter of 2024. A year later, in the second quarter of 2025, the Combat Support Ship must be operable. The size of the total project budget is 375 million euros.

Dutch version

MEER DAN HONDERD BEDRIJVEN BOUWEN MEE AAN COMBAT SUPPORT SHIP

Met de contract-ondertekening voor de bouw voor het nieuwe bevoorradingsschip Zr.Ms. Den Helder, kunnen meer dan honderd (voornamelijk) Nederlandse bedrijven, aan het werk. Het contract werd vandaag in Den Helder getekend door de Directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal Arie Jan de Waard en Arnout Damen, de nieuwe CEO van het familiebedrijf Damen Shipyards Group.

Damen Schelde Naval Shipbuilding zal het project, samen met de Defensie Materieel Organisatie (DMO), als hoofdaannemer begeleiden. Zij doet dit niet alleen, meer dan honderd bedrijven uit de Nederlandse marinebouw werken mee aan dit schip. Daarmee wordt een groot deel van de Nederlandse marinebouw ingezet, om mee te werken aan dit nieuwe innovatieve schip.

Met Zr.Ms. Den Helder wordt de maritieme bevoorradingscapaciteit van de Koninklijke Marine weer op het niveau gebracht. Het schip gaat opereren naast het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. Deze vormt ook de basis voor het ontwerp van dit Combat Support Ship (CSS). Het nieuwe schip is wereldwijd inzetbaar en kan, beschermd door fregatten, opereren onder hoge dreiging. Daarnaast is het in te zetten bij de bestrijding van drugssmokkel, het beheersen van vluchtelingenstromen en het verlenen van noodhulp.

Het bijna 200 meter lange bevoorradingsschip krijgt een 75-koppige bemanning en kan daarnaast nog 75 extra opvarenden meenemen. Er is plaats voor meerdere helikopters en zo’n 20 containers. Bij het ontwerp is nadrukkelijk gekeken naar brandstofverbruik en de uitlaatgassenuitstoot. De combinatie van dieselmotoren, rompvorm en schroefontwerp zorgt voor een verlaging van het brandstofverbruik van ongeveer 6 procent in vergelijking met Zr.Ms. Karel Doorman.

De bouwopdracht is niet Europees aanbesteed. Defensie wil de kennis en kunde van het ontwerpen en bouwen van marineschepen in Nederland houden. De krijgsmacht beriep zich zodoende op het artikel 346 van het Verdrag Werking Europese Unie. Hierin staat dat lidstaten wezenlijke veiligheidsbelangen mogen beschermen. Dat heeft ook betrekking op de productie van Defensiematerieel.

De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2024. Een jaar later, in het 2e kwartaal van 2025, moet het CSS operationeel inzetbaar zijn. De omvang van het totale projectbudget is 375 miljoen Euro.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...