17 December 2020

English version

OFFICIAL KICK-OFF OF THE EDIDP-FUNDED “SEA DEFENCE” PROJECT

Following the selection last June of the SEA Defence project by the European Commission (EC) within the European Defense Industrial Development Programme (EDIDP 2019), the consortium is proud to announce the official start of the project. The EDIDP, which paves the way for the European Defence Fund, focuses on strengthening the European defence technological and industrial base, as well as on increasing the EU's autonomy and technological leadership.

The SEA Defence kick-off took place on December 14th and was attended by representatives of the consortium, of the EC and of the participating EU Member States. Earlier last week, the Grant Agreement, worth a total of €14.29M, was signed by the EC, marking an important step in EU naval cooperation. SEA Defence is a collaboration of SEA Naval, including Damen, Naval Group, Navantia, SAAB Kockums, thyssenkrupp Marine Systems, Lürssen Defence, TNO, MARIN, Odense Maritime Technology, CTN, and still to be completed by key partners who took place in the proposal preparation phase. SEA Naval is the naval working group of SEA Europe (the European Shipyards and Equipment Association).

René Berkvens, Vice-President of the Damen Shipyards Group in the welcome address said, “I am honoured that Damen has been offered the role of coordinator in this exceptional project bringing together the leading European naval shipyards. We thank the European Commission for giving us the opportunity to work together towards an even stronger European naval defence and technological base. We are also much obliged to the commitment and support of the participating EU Member States. SEA Defence is the first truly European naval EDIDP project and will lay the cornerstone for future naval cooperation under the European Defence Fund.”

SEA Defence is a feasibility study, which aims to provide a roadmap of technologies to be included in next generation of naval platforms and pursued in further European development programmes.

The SEA Defence project is supported by participating EU Member States, led by the Netherlands Ministry of Defence. The support of Member States is essential in order to ensure that the results of the project will lead to actual next generation naval capabilities which will effectively support the European naval forces against potential future threats.

For further information: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1092

SEA Defence kick-off (1)

Dutch version

OFFICIËLE KICK-OFF SEA DEFENCE

Na de selectie van het SEA Defence project, afgelopen juni door de Europese Commissie (EC), binnen het European Defence Industrial Development Program (EDIDP 2019), kondigt het consortium nu met trots de officiële start van haar project aan. Het EDIDP, dat de weg vrijmaakt voor het Europees Defensie Fonds, richt zich op de versterking van de technologische- en industriële basis van de Europese defensie. Daarnaast het vergroten van de autonomie van de Europese Unie en haar technologische leiderschap.

De SEA Defence kick-off vond op 14 december plaats en werd (digitaal) bijgewoond door de leden van het consortium, vertegenwoordigers van de EC en de deelnemende EU-lidstaten.

Eerder werd de subsidieovereenkomst, met een totale waarde van 14,29 miljoen euro, door de EC ondertekend, waarmee een belangrijke stap in de EU-samenwerking op maritiem gebied werd gezet.

Onder het SEA Defence project vallen Damen, Navantia, SAAB Kockums, Thyssenkrupp Marine Systems, Lürssen Defence, TNO, MARIN, Odense Maritime Technology en CTN. Het project zal nog worden gecomplementeerd met enkele belangrijke partners die in de voorbereidingsfase hebben meegewerkt.

René Berkvens, vice-president van de Damen Shipyards Group, sprak het welkomstwoord: “Ik ben vereerd dat Damen de rol van coördinator heeft gekregen in dit uitzonderlijke project dat de toonaangevende Europese marine-scheepswerven samenbrengt. Wij danken de Europese Commissie dat zij ons de kans geeft om te werken aan een nog sterkere Europese marine en de bijbehorende technologische basis. SEA Defence vormt de hoeksteen voor toekomstige samenwerking in het kader van het Europese Defensiefonds”.

SEA Defence is een defensieproject dat door SEA Naval is opgezet. SEA Naval is een samenwerking tussen de zeven grote Europese marinewerven en valt onder de paraplu van de European Shipyards & Equipment Association (SEA Europe). Het SEA Defence project wordt ondersteund door de deelnemende EU-lidstaten, onder leiding van het Nederlandse ministerie van Defensie. De steun van deze lidstaten is essentieel, om ervoor te zorgen dat de Europese marinecapaciteit van de volgende generatie, effectief kunnen worden ingezet om ons te beschermen tegen potentiele maritieme dreigingen.

Voor nadere informatie zie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1092

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...