17 July 2019

English version

MASTERCLASS SUBMARINE DESIGN BY NEVESBU

The NIDV platform Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC) took the initiative to organize a first Masterclass Submarine Design. Damen was glad to support this meeting with both lecturers and participants.

The aim of this masterclass that was held in the navy city Den Helder, was twofold. The first aim was to refresh and actualize the submarine specific design principles. In order to achieve this goal, a varied program was put together that combined practice and theory. On one side for submarine officers, supported by many practical examples, necessity, utility, use and safety of submarines was elaborated upon.

The second aim of the masterclass was to strengthen the relationship and enable knowledge sharing between all relevant parties. The specific goal of DUKC was to combine forces and to think together about the role of the Dutch industry in the procurement of new submarines. This in relation with the Defense Industry Strategy (DIS) and the maritime “Triple Helix”.

Altogether, the masterclass was regarded as very useful. Given the numerous positive responses, more masterclasses will be organized in the near future.

Dutch version

MASTERCLASS SUBMARINE DESIGN DOOR NEVESBU

Binnen het NIDV platform Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC) werd de tijd rijp geacht om, onder leiding van Nevesbu, een eerste Masterclass Submarine Design te organiseren.

Het doel van deze Masterclass, die in marinestad Den Helder is gehouden, was tweeledig. Ten eerste het opfrissen dan wel bijbrengen van de basis ontwerpprincipes en specifiek voor onderzeeboot geldende eisen, die invloed hebben op het ontwerp. Om dit voor elkaar te krijgen, was een gevarieerd programma samengesteld, waarbij praktijk en theorie elkaar afwisselden. Enerzijds werd door oud onderzeebootofficieren, ondersteund door vele praktijkvoorbeelden, nut, noodzaak en inzet en veiligheidsfilosofie van onderzeeboten toegelicht. Voor het bijbrengen van de theoretische basisprincipes en workshops was daarnaast een gemêleerd team van Nevesbu en RH Marine samengesteld. Anderzijds bezochten de cursisten de brugsimulatoren van het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Platform Onderwater Centrale Trainer en de museumonderzeeboot Zr.Ms. Tonijn.

Het tweede doel van de Masterclass was nadere kennismaking en kennisdeling tussen relevante partijen. Mede daarvoor is een Mini-Symposium georganiseerd met deelname van de Groepsoudste onderzeedienst, oud onderzeebootcommandanten en circa 50 belangstellenden vanuit DUKC. Doel van dit Mini-Symposium was om als DUKC de krachten te bundelen en samen na te denken over de rol van de Nederlandse Industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten in relatie tot onder meer de Defensie Industrie Strategie (DIS) en de maritieme “Triple Helix”.

Al met al kan worden vastgesteld dat de Masterclass als zeer nuttig is ervaren. Gezien de grote belangstelling zullen er op korte termijn meerdere masterclasses worden georganiseerd.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...