16 October 2018

English version

PATROL VESSELS OF THE ROYAL NETHERLANDS NAVY ARE BACK IN OPERATION

Problems with the water mist installation have been resolved ahead of schedule.

Den Helder, 9 october 2018. – Faster than initially expected, the limited deployment of the four patrol vessels of the Royal Netherlands Navy has come to an end. The “Directie Materiële Instandhouding” (DMI) of the Dutch Navy, in cooperation with Damen Schelde Naval Shipbuilding, managed to solve the problems with the water mist installations and sprinkler installations well ahead of schedule.

Last year, a fault has been found during a regular test onboard the Zr. Ms. Holland with the water mist installation: the mounting brackets and couplings were not in order. Further research showed that the other three ocean-going patrol vessels were facing the same problem. Therefore, the patrol vessels were temporarily out of service.

Constructive cooperation

The DMI employees have very intensely worked together with Damen to provide the vessels with a safe fire extinguishing system. At the end of 2017, the DMI started the process for replacing the water mist installations and sprinkler system. Damen successively continued efforts for the Zr.Ms. Holland, – Friesland, – Zeeland and – Groningen by replacing and flushing the pipes and couplings. All installations have now been certified and approved. On the Zr. Ms. Johan de Witt and the Zn. Ms. Rotterdam, the problem was solved by flushing the installations. Kapitein ter zee, Paul Flos, Head of the Maritime Conservation Department: ‘By obtaining the certification, this project has come to an and. I am happy that the ships can do what they are built for: sailing”

Safety

The water mist installation is used to extinguish fire on board automatically. Patrol vessels sail with a reduced crew. This is only possible through extensive automation of the systems, including the fire extinguishing system. Without a reliable water mist installation, unsafe situations can arise for the crew. Arjan Risseeuw, Project Director at Damen: “We build ships to operate (fire) safely and capable at sea, so we are particularly pleased that we have been able to tackle this problem within nine months.”

Dutch version

PATROUILLESCHEPEN VAN DE KONINKLIJKE MARINE VAREN WEER

Problemen watermistinstallaties eerder dan verwacht verholpen

Den Helder, 9 oktober 2018 – Sneller dan aanvankelijk verwacht is er een einde gekomen aan de beperkte inzet van de vier patrouilleschepen van de Koninklijke Marine. De Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de Marine wist in samenwerking met Damen Schelde Naval Shipyards de problemen met de watermistinstallaties en sprinklerinstallaties ruim binnen de planning op te lossen.

Vorig jaar kwam bij een reguliere test op patrouilleschip Zr. Ms. Holland een storing aan de watermistinstallaties aan het licht: de bevestigingsbeugels en koppelingen bleken niet in orde. Verder onderzoek wees uit dat de andere drie ocean-going patrol vessels met hetzelfde probleem kampten. De patrouilleschepen werden tijdelijk tegen de kant gelegd.

Constructieve samenwerking

De medewerkers van DMI hebben samen met Damen met man en macht gewerkt om te schepen te voorzien van een veilig brandblussysteem. Eind 2017 startte de DMI het traject voor vervanging van de watermistinstallaties en sprinklerinstallatie. Damen ging achtereenvolgens bij de Zr.Ms. schepen Holland, Friesland, Zeeland en Groningen aan de slag met het vervangen en doorspoelen van de leidingen en koppelingen. Alle installaties zijn inmiddels gecertificeerd en goedgekeurd. Op de Zr. MS. Johan de Witt en de Zr. Ms. Rotterdam werd het probleem opgelost door het doorspoelen van de installaties. Kapitein ter zee, Paul Flos, Hoofd Afdeling Maritieme Instandhouding: ‘’Met het verkrijgen van de certificering is een hoofdstuk afgesloten. Ik ben blij dat hiermee de schepen weer kunnen doen waar ze voor zijn: varen’’

Veiligheid

De watermistinstallatie wordt ingezet om brand aan boord automatisch te blussen. Patrouilleschepen varen met een gereduceerde bemanning. Dat kan alleen door vergaande automatisering van de systemen, waaronder dit blussysteem. Zonder betrouwbare watermistinstallatie kunnen er onveilige situaties voor de bemanning ontstaan. Arjan Risseeuw, Project Director bij Damen: “We bouwen schepen om (brand)veilig en capabel op zee te opereren, we zijn dan ook bijzonder content dat we deze problematiek met elkaar binnen negen maanden hebben kunnen tackelen.”

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...