15 November 2018

English version

KPN REINFORCES SWEDISH-NETHERLANDS COOPERATION

KPN has signed a Letter of Intent (LoI) with which the company commits to the Netherlands’ replacement programme for the Walrus-class submarines. KPN offers its support in the field of innovative cyber solutions and safe data transmission for the expeditionary use of the future submarines.

The Netherlands’ expeditionary submarines are powerful data gathering platforms, developed for operations around the world. They form an important niche capacity within NATO and the EU. The future submarines have to be able to share their intelligence from all around the world. With the exclusive solutions from KPN, this capability is supported in a world where cyber threats have become a serious military consideration.

Besides the transmission of highly sensitive information, KPN also offers development methods for ‘remote maintenance’ for the expeditionary submarines. The Royal Netherlands Navy (RNLN) possesses the unique capability of a submarine that can operate individually without a supporting fleet. This means that also data for maintenance and repair must be shared with the RNLN in a secure manner.

The Saab/Damen partnership offers a replacement for the current Walrus class submarine in combination with a broad range of Dutch companies. Besides the members of the Dutch Underwater Knowledge Center, now KPN commits to the program as well. A valuable reinforcement that contributes to the safe and secure operation of the new submarines in the coming decades.

Dutch version

KPN VERSTERKT ZWEEDS-NEDERLANDSE SAMENWERKING

KPN heeft vandaag een intentieverklaring getekend, waarmee het bedrijf zich verbindt aan het Zweeds-Nederlandse vervangingsprogramma voor de Walrusklasse onderzeeboten. KPN biedt ondersteuning op het gebied van innovatieve cyber-oplossingen en veilige data-overdracht bij expeditionaire inzet van de toekomstige onderzeeboten.

Nederlandse expeditionaire onderzeeboten zijn krachtige inlichtingenplatforms, ontwikkeld voor wereldwijde inzet. Daarmee vormen zij een belangrijke niche-capaciteit binnen de NAVO en de Europese Unie. De toekomstige onderzeeboten moeten ook in de toekomst in staat zijn, om overal ter wereld hun inlichtingen te delen. Met de exclusieve oplossingen van KPN wordt die extra capaciteit geboden, in een wereld waarin cyberdreiging een serieuze militaire dreiging is geworden.

Naast het overzetten van hoog gevoelige informatie, biedt KPN ook ontwikkelmethoden voor ‘remote maintenance’ van de expeditionaire onderzeeboten. De Nederlandse marine heeft immers als unieke capaciteit een onderzeeboot, die wereldwijd opereert zonder ondersteunende schepen die in het kielzog meevaren. Dit betekent dat ook de data voor onderhoud en reparatie veilig met het onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Marine gedeeld moeten worden. Ook wanneer de onderzeeboot zonder ondersteuning in een overzeese haven ligt voor onderhoud.

Het samenwerkingsverband Saab-Damen biedt, samen met een scala aan Nederlandse bedrijven, de vervanger voor de huidige Walrusklasse onderzeeboten aan. Naast bedrijven binnen het Dutch Underwater Knowledge Centre, is nu ook KPN verbonden aan dit initiatief. Een welkome uitbreiding, die het mogelijk maakt om ook in de komende decennia veilig met onderzeeboten te blijven opereren en veilige verbinding te houden.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...