15 February 2021

English version

DUTCH INDUSTRY PROVIDES THE NEW COMBAT SUPPORT SHIP WITH OPTIMAL FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS

Damen has signed a new contract with the Dutch company Hi-Safe. Hi-Safe will provide the Combat Support Ship (CSS) destined for the Royal Netherlands Navy (RNLN) with extinguishing foam and gas systems. Delivery will take place in October 2021; the systems will be commissioned in mid-2023.

Hi-Safe, based in Dordrecht, has extensive experience in advising, designing, supplying, installing and maintaining fire and explosion suppression systems. With approximately 40 employees, Hi-Safe provides an extensive package of solutions and services for various sectors such as data centres, the petrochemical, manufacturing & process and shipping industries. Hi-Safe also has innovative solutions for the energy transition.

In addition to Hi-Safe, InnoVfoam, a Dutch extinguishing foam specialist, is also involved in the design of the extinguishing foam system for the CSS. InnoVfoam, located in Oudkarspel, develops extinguishing foam systems for aviation and industry. The company has internal demonstration facilities and its own quality analysis laboratory.

Hi-Safe and InnoVfoam have also collaborated in the past on the construction of the Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. The companies have supplied a number of fire extinguishing systems for this vessel, including a foam extinguishing system with electrically operated fire extinguishing monitors, adequate for use on the huge helicopter deck.

On top photo:
Damen Naval Director Operations Tijs Buijs

On right photo:
Left to right: Hi-Safe Project Manager Evert van Unnik, Managing Director Jack Reuvers, Key Account Manager Stef Klein

Dutch version

NEDERLANDSE INDUSTRIE VOORZIET HET NIEUWE COMBAT SUPPORT SHIP VAN OPTIMALE BRANDBLUSSYSTEMEN

Damen heeft een nieuw contract ondertekend met het Nederlandse bedrijf Hi-Safe. Hi-Safe zal het Combat Support Ship (CSS) bestemd voor de Koninklijke Marine (KM) voorzien van blusschuim- en blusgassystemen. De levering vindt in oktober 2021 plaats; medio 2023 worden de systemen in bedrijf gesteld.

Hi-Safe, gevestigd in Dordrecht, heeft ruime ervaring in het adviseren, ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van brand- en explosie-onderdrukkingssystemen. Met ongeveer 40 medewerkers, levert Hi-Safe een uitgebreid pakket aan oplossingen en diensten voor verschillende sectoren zoals datacenters, petrochemische industrie, maak- en procesindustrie en scheepvaartindustrie. Ook binnen de energie transitie heeft Hi-Safe innovatieve oplossingen.

Naast Hi-Safe is ook InnoVfoam B.V., een Nederlands blusschuimspecialist, betrokken bij het ontwerp van het blusschuimsysteem voor het CSS. InnoVfoam B.V., gevestigd in Oudkarspel, ontwikkelt blusschuimsystemen voor de luchtvaart en industrie. Het bedrijf beschikt over interne demonstratiefaciliteiten en een eigen laboratorium voor kwaliteitsanalyses.

Hi-Safe en InnoVfoam hebben in het verleden ook samengewerkt bij de bouw van het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. De bedrijven hebben een aantal brandblussystemen voor dit schip geleverd, waaronder een blusschuimsysteem met elektrisch bedienbare brandblusmonitoren toereikend voor gebruik op het enorme helikopterdek.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...