14 January 2020

English version

DAMEN AND BLOHM + VOSS SELECTED FOR CONSTRUCTION GERMAN MKS180 FRIGATES

The German government has announced its intention to select Damen as the main contractor, together with partners Blohm + Voss and Thales, for supplying at least four Multi-Purpose Combat Ship MKS 180 frigates to the German Navy. The Dutch naval shipbuilder is extremely proud of, and satisfied with, the result of the evaluation process announced today by the German Government, though of course awaits parliamentary approval in Germany.

The ships will be built at Blohm + Voss shipyard in Hamburg and at other shipyard locations of the North German Lürssen Group. Damen intends to build in this way in order to spend around 80% of the total net investment as added value in Germany. The same applies to the electronic application systems that are supplied by Thales Nederland to its own design. Around 70% of the services will be provided by the German subsidiary of Thales and by other German subcontractors.

With the North German shipyard group Lürssen – parent company of Blohm + Voss – and the Damen Shipyards Group, the partnership is based on two stable family businesses that have been successfully active in marine and commercial shipbuilding for more than 140 years.

The only naval builder in the Netherlands is pleased with this selection to be main contractor in the German project and the division of work between German and Dutch industry. For the Netherlands, it provides national knowledge and expertise. This offers the Dutch Government the option, in the coming Dutch naval construction projects for frigates and submarines, to have these types of strategic programmes devised, engineered, managed and deployed in their own country.

The MKS 180 project contributes to securing the export power and self-creation of both Dutch and German naval construction in the longer term. The project also opens perspectives for the requested European (defence equipment) cooperation.

Dutch version

DAMEN EN BLOHM+VOSS GESELECTEERD VOOR BOUW DUITSE MKS180-FREGATTEN

De Duitse overheid heeft het voornemen bekend gemaakt om Damen als hoofdaannemer, samen met partners Blohm + Voss en Thales, te selecteren voor het leveren van ten minste vier ‘Multi-Purpose Combat Ship MKS 180’- fregatten aan de Duitse marine. De Nederlandse marinebouwer is uitermate trots op, en tevreden met, het resultaat van het evaluatieproces dat vandaag door de Duitse overheid is aangekondigd, maar wacht uiteraard de parlementaire goedkeuring in Duitsland af.

De schepen worden gebouwd op Blohm + Voss werf in Hamburg en op andere scheepswerflocaties van de Noord-Duitse Lürssen Group. Damen zet daarmee in om ongeveer 80% van de totale netto-investering als toegevoegde waarde in Duitsland te besteden. Hetzelfde geldt voor de elektronische applicatiesystemen die door Thales Nederland naar een eigen ontwerp worden geleverd. Hierbij wordt ongeveer 70% van de diensten geleverd door de Duitse dochteronderneming van Thales en door andere Duitse onderaannemers.

Met de Noord-Duitse scheepswerfgroep Lürssen als moederbedrijf van Blohm + Voss en de Damen Shipyards Group, is het partnerschap gebaseerd op twee stabiele familiebedrijven die al meer dan 140 jaar met succes actief zijn in de marine- en scheepsbouw.

Nederlands enige marinebouwer is blij met dit hoofdaannemerschap in het Duitse project en de verdeling van de werkzaamheden over de Duitse en Nederlandse industrie. Voor Nederland levert het nationale kennis en kunde op om ook in de komende Nederlandse marinebouwprojecten voor fregatten en onderzeeboten de Nederlandse overheid de optie te bieden om dit soort strategische programma’s in eigen land te laten uitdenken, engineeren, managen en uitrollen.

Met het project MKS 180 wordt bijgedragen aan het borgen van exportkracht en zelfscheppendheid van zowel de Nederlandse als Duitse marinebouw op de langere termijn. Het project opent ook perspectieven voor de gevraagde Europese (defensiematerieels)samenwerking.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...