12 November 2018

English version

DUTCH STATE SECRETARIES REVEAL FUTURE NAVY VESSEL AT THE MARIN RESEARCH INSTITUTE

In the largest wave basin of the Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) in Wageningen, the Royal Netherlands Navy’s future Combat Support Ship was tested on November 9th, MARIN’s 10.000th towing tank model. State Secretary of Defence B. (Barbara) Visser and State Secretary of Economic Affairs and Climate Policy M.C.G. (Mona) Keijzer jointly initiated the start of the test for model number 10.000. This is the first time that the design of the future navy vessel, which will be developed and built The Netherlands, is publicly shown. Vice Admiral R.A. (Rob) Kramer, commander of the Naval Forces was present as well. Assisted by MARIN’s newest simulator techniques, the Admiral sailed the vessel into its home port Den Helder in a virtual reality environment.

Vice Admiral R.A. (Rob) Kramer, Commander of the Dutch Naval Forces:

“We are very happy with the Combat Support Ship as a first step towards a renewal of the fleet of the Royal Netherlands Navy. We urgently need a second replenishment vessel to fulfill our duties at sea and regain balance in our fleet. The vessel perfectly fits our tradition of effective and innovative vessels. This is important because future operations at sea are becoming more complex. We are using advanced technology such as remote controlled systems. This is very demanding for the crew which is continuously decreasing in size. To do this in a safe and effective environment, we need the research capabilities of MARIN and TNO to prove the successful operational use.”

MARIN-director Bas Buchner:

“More than eighty years ago we tested our first towing tank model for the Royal Netherlands Navy. We are happy that we still contribute to the innovative naval vessels of the future. After 10.000 models, MARIN does not want to look at the past but focus on the future. Beyond the horizon. In correspondence with our motto “Better Ships, Blue Oceans” we focus on the sea and the vessel of the future. We want vessels to be cleaner, smarter and safer and we want to contribute to the sustainable use of the sea. Therefore we want to show the visitors of our public event the future of autonomous zero-emmission vessels, floating mega-islands and sustainable energy- and food production at sea.

The Combat Support Ship is a very important development for Damen Shipyards as well. The Ministry of Defence has stated its intention to build the vessel at the Dutch shipyard. This would be the first order of the Royal Netherlands Navy for Damen in a long period. The Combat Support Ship shows resemblance with the Joint Support Ship Zn. Ms. Karel Doorman, a vessel that was built by Damen as well. The State Secretary of Defence intends to present a D-letter in 2019 and the vessel is to be operational in 2023.

Dutch version

STAATSECRETARISSEN ONTHULLEN TOEKOMSTIG MARINESCHIP BIJ ONDERZOEKSINSTITUUT MARIN

In het grootste golfbassin van het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) in Wageningen, wordt op vrijdag 9 november MARIN’s 10000ste scheepsmodel getest: het nieuwe Combat Support Ship voor de Koninklijke Marine. Staatsecretaris B. (Barbara) Visser van Defensie en staatsecretaris M.C.G. (Mona) Keijzer van Economische Zaken en Klimaat geven samen het feestelijke startsein voor deze test met modelnummer 10000. Dit is de eerste keer dat het ontwerp van dit nieuwe marineschip, dat in Nederland wordt ontwikkeld en gebouwd, te zien zal zijn. Ook Vice Admiraal R.A. (Rob) Kramer, de Commandant Zeestrijdkrachten, is hierbij aanwezig. Met behulp van MARIN’s nieuwste simulatietechnieken zal hij het schip met de twee staatsecretarissen in virtual reality de haven van Den Helder binnenvaren.

Vice Admiraal R.A. (Rob) Kramer, Commandant Zeestrijdkrachten:

“We zijn erg blij met het Combat Support Ship als eerste stap in de vernieuwing van de vloot van de Koninklijke Marine. We hebben dringend behoefte aan een 2e bevoorradingsschip om ons werk op zee goed uit te kunnen voeren en de balans verder terug te brengen binnen onze vloot. Het schip past helemaal in onze traditie van effectieve en innovatieve schepen. Dat is essentieel, want toekomstige operaties op zee worden steeds complexer. We maken daarbij gebruik van allerlei geavanceerde technologie, zoals op afstand bestuurde systemen. Dat vraagt veel van de kleiner wordende bemanningen. Om dat veilig en effectief te kunnen doen, hebben we het onderzoek van MARIN en TNO nodig. Dan weten we zeker dat het straks op zee ook echt werkt.”

MARIN-directeur Bas Buchner:

“Meer dan tachtig jaar geleden testten we ons eerste model voor de Koninklijke Marine. We zijn blij dat we nog steeds een bijdrage leveren aan de innovatieve marineschepen van de toekomst. Want na 10000 modellen wil MARIN niet achteruit kijken, maar vooruit. Achter de horizon. Onder ons motto ‘Better Ships, Blue Oceans’ kijken we naar de zee en het schip van de toekomst. We willen schepen schoner, slimmer en veiliger maken en bijdragen aan een duurzaam gebruik van de zee. Op onze open dag nemen we onze bezoekers daarom mee in een toekomst van zelfvarende emissieloze schepen, drijvende mega-eilanden en duurzame energie- en voedselwinning op zee.”

Ook voor Damen Shipyards is het Combat Support Ship een belangrijke ontwikkeling. Het Ministerie van Defensie heeft haar intentie uitgesproken om het schip te laten bouwen bij de Nederlandse scheepswerf. Dit zou de eerste order van de Koninklijke Marine bij Damen zijn sinds lange tijd. Het Combat Support Ship vertoont gelijkenissen met het Joinst Support Ship Zr. Ms. Karel Doorman, een schip wat ook door Damen gebouwd is. De staatssecretaris streeft ernaar om in 2019 een D-brief te presenteren en het schip zal operationeel inzetbaar moeten zijn in 2023.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...