12 July 2018

English version

DSNS AND DMI SIGN LETTERS OF INTENT ON JOINT DEVELOPMENT AND INNOVATION TOPICS DATA SCIENCE AND EXTENDED REALITY FOR NAVAL VESSELS

On June 26th, the Royal Netherlands Navy (Director DMI, Commodore Peter Knipping) and Damen Schelde Naval Shipbuilding (Director Products and Proposals, Jean Paul Claassen) signed two Letters of Intent (LoI) to state their mutual commitment, to jointly develop and innovate on the topics Data Science and Extended Reality (XR) applications of Naval Vessels.

At the Naval facilities in Den Helder, the Royal Netherlands Navy and Damen Schelde Naval Shipbuilding both underlined the importance of data science and XR by signing these LoI’s to innovate together on these topics. The applications of these innovative techniques are unparalleled and both parties believe that the application on naval ships can have great future value. The commitment shown by both parties stresses their strong believe in more structural cooperation to accelerate innovations. The potential of these innovative solutions could very well mark a new era in the fields of maintenance and training.

On the photo: Commodore Peter Knipping (Director DMI, RNLN) and Jean Paul Claassen (Director Products and Proposals DSNS) sign two Letters of Intent

Dutch version

DSNS EN DMI TEKENEN LETTERS OF INTENT VOOR GEZAMENLIJKE ONTWIKKELING EN INNOVATIE IN DE KENNISGEBIEDEN DATA SCIENCE EN EXTENDED REALITY VOOR MARINESCHEPEN

Op 26 juni hebben de Koninklijke Marine (Directeur DMI, Commandeur Peter Knipping) en Damen Schelde Naval Shipbuilding (Directeur Products en Proposals, Jean Paul Claassen) twee Letters of Intent (LoI) getekend die de wederzijdse toewijding bevestigen voor het gezamenlijk ontwikkelen en innoveren in de kennisgebieden Data Science en Extented Reality (XR) voor marineschepen.

In de marinehaven van Den helder hebben de Koninklijke Marine en Damen Schelde Naval Shipbuilding het belang van data science en XR benadrukt door het tekenen van deze LoI’s. De applicaties van deze innovatieve technieken zijn ongeëvenaard en beide partijen geloven dat de toepassing op marineschepen van grote waarde kan zijn in de toekomst. De toewijding die beide partijen demonstreren benadrukt de duidelijke visie van een structurele samenwerking om innovatie te versnellen. Het potentieel van deze innovatieve oplossingen zou een begin kunnen zijn van een nieuw tijdperk in het domein van onderhoud en training.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...