12 June 2018

English version

CAN WE STILL BUILD SUBMARINES IN THE NETHERLANDS? YES.

Damen and its partner Saab Kockums foresee large opportunities in the construction of new submarines for the Royal Netherlands Navy. The project is crucial for the Dutch naval industry. “Can we still build submarines in the Netherlands? Yes.”

The Defence white paper 2018 clearly states: “We will replace the submarines with manned submarine capacity. After 2027 there will be new manned submarines. From TNO research it was found that options other than manned submarines will not be able to meet the demand (and are very expensive).” Currently the Royal Netherlands Navy possesses four expeditionary submarines of the Walrus-class: Zr. Ms. Bruinvis, Dolfijn, Walrus and Zeeleeuw. The four of them are 25 years old and they are currently being upgraded, entirely by Dutch companies. Except the hull, very few components are left on board. The program is developing without many problems. However, governing is looking ahead: in 2027, the Walrus-class will have to be replaced. The project will comprise 2,5 billion euro and offers large opportunities for the Dutch industry.

In March 2018, the new Defence white paper has been presented. Finally there is some clarity. “Especially for the personnel of the armed forces”, Hein van Ameijden quotes, managing director of DSNS. “The negative trend in budget cuts of the last couple of years seems to reach its end and that is a good thing.” Already in 2015, Damen entered into a partnership with Saab foreseeing the opportunities that would arise with the replacement of the Dutch submarines. In the summer of 2014, Saab acquired submarine builder Kockums (Malmö) from its previous owner, TKMS. The specific knowledge of the Swedish partner is the foundation for the cooperation according to Van Ameijden. “An important part of Kockums’ activities is designing and building submarines for the Swedish, Australian and other Scandinavian Navy’s. The A-26 submarine of Damen’s Swedish partner is a proven concept.” Actually, the cooperation with Saab is quite straight forward, according to Van Ameijden. “With our combined knowledge, we can design the best submarine for our armed forces and also, we would like to take further steps to successfully start exporting diesel-electric submarines.

Experience

The Walrus-class submarines have been built in the Netherlands, but a part of the experience of submarine construction has been lost. “However, the Dutch naval industry still contains a lot of submarine knowledge. The recent modification of the Walrus-class was entirely executed by Dutch companies.” With comprehensive cooperation of high-end sub suppliers of the Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC), a NIDV-platform, the submarine knowledge is excellently bundled. “Many people do not know that a company such as Nevesbu is permanently working on the design of vessels’ underwater areas including submarines. Together with the other DUKC members and knowledge institutes, Nevesbu is part of the Dutch Triple helix. So if you ask me: Can we, as the Netherlands, still build submarines, I would say yes.” If the Dutch government decides to buy its submarines at a Dutch yard, she will be a launching customer. “This does not only contribute to the image of the Dutch industry, there are only winners”, according to Van Ameijden. At first, the Royal Netherlands Navy will get the best and most future-proof submarine with which the Netherlands can make a meaningful contribution to international operational cooperation. Secondly, it offers economic advantages in the form of employment and innovation for Dutch companies funded by Dutch tax incomes. Thirdly, there will be opportunities for export. Through a launching customer project, the Dutch naval industry can compete in international competition, even without a level-playing field. Finally, with successful export, revenues will return to the Dutch government.

This is only part of the original article, continue reading at: https://www.nidv.eu/wp-content/uploads/2018/06/NIDV_magazine_2018-juni-DEF.pdf

Dutch version

KUNNEN WE ALS NEDERLAND NOG ONDERZEEBOTEN BOUWEN? JA.

Damen ziet met partner Saab Kockums grote kansen in de bouw van nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Het project is cruciaal voor vaderlandse marinebouw. “Kunnen we als Nederland nog onderzeeboten bouwen? Ja.”

Het staat zwart op wit in de Defensienota 2018: “We vervangen de onderzeeboten door bemande onderzeebootcapaciteit. Vanaf 2027 komen er nieuwe, bemande onderzeeboten. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat varianten anders dan bemande onderzeeboten niet aan de behoeft kunnen voldoen (en erg duur zijn).” Op dit moment telt de Koninklijke Marine vier expeditionaire onderzeeboten van de Walrusklasse: Zr.Ms. Bruinvis, Dolfijn, Walrus en Zeeleeuw. Het kwartet is nu al 25 jaar oud. Het ondergaat momenteel een upgrade-programma dat geheel door Nederlandse bedrijven wordt uitgevoerd. Behalve de romp blijft er nog maar weinig achter in de boot. Het programma wordt zonder al te veel problemen uitgevoerd. Maar regeren is vooruitzien: de Walrusklasse is vanaf 2027 toe aan vervanging. Het project behelst zeker 2,5 miljard euro en biedt grote kansen voor de Nederlandse industrie.

In maart 2018 is de nieuwe Defensienota gepresenteerd. Er is eindelijk een stuk duidelijkheid. “Zeker voor het personeel van de krijgsmacht”, zegt Hein van Ameijden, algemeen directeur van DSNS. “De negatieve bezuinigingstrend van de laatste jaren lijkt door dit kabinet definitief gekeerd en dat is mooi.” Scheepsbouwer Damen ging al in 2015 met het Zweedse Saab in zee met het oog op de vervanging van de Nederlandse onderzeeboten. Saab nam in de zomer van 2014 de ervaren onderzeebootwerf Kockums in Malmö over van de vorige, Duitse, eigenaar TKMS. Het Zweedse bedrijf heeft kennis in huis die Damen mist, zo schetst Van Ameijden, de gedachte achter de samenwerking. “Een belangrijk deel van Kockums’ activiteiten is ontwerp en de bouw van onderzeeërs, voor marines van Zweden, Australië en andere Scandinavische landen. Onder meer de A-26 onderzeeboot van de partner van Damen is een bewezen concept.” Eigenlijk is de samenwerking met Saab een voor de hand liggende, schetst Van Ameijden. “We kunnen met onze gecombineerde kennis de beste boot voor Defensie ontwerpen en willen vandaar groeien door logische stappen te maken in het exportpotentieel van expeditionaire dieselelektrische onderzeeboten.

Ervaring

De boten van de Walrusklasse zijn in Nederland gebouwd, maar een deel van de ervaring van onderzeebootbouw is verloren gegaan. “Toch beschikt de Nederlandse marinebouw nog steeds over veel onderzeebootkennis. De recente update van de huidige Walrusklasse werd geheel door Nederlandse bedrijven gedaan.” Door intensieve samenwerking met hoogwaardige toeleveringsbedrijven in het Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC), een NIDV-platform, is de kennis van de bouw van onderzeeboten bovendien uitstekend gebundeld. “Veel mensen weten het niet, maar een bedrijf als Nevesbu is permanent bezig met de engineering van onderwaterschepen. Het is, samen met dat DUKC en andere kennisinstituten onderdeel van een stevige Gouden Driehoek. Dus als je mij vraagt: Kunnen we als Nederland nog onderzeeboten bouwen, zeg ik volmondig: ja.” Als de Nederlandse overheid nieuwe onderzeeboten koopt bij een Nederlandse werf is ze launching customer. “Dat heeft niet alleen met imago (koopt Nederlandse waar) te maken,” aldus Van Ameijden. Er zijn alleen maar winnaars. Allereerst krijgt Defensie voor de Koninklijke Marine een beste en meest toekomstbestendige boot waarmee Nederland echt betekenisvol kan bijdragen in internationale operationele samenwerking. Ten tweede biedt het ook economische voordelen door werkgelegenheid en innovatie voor Nederlandse bedrijven dankzij Nederlands belastinggeld. Ten derde is er de export. Via zo’n launching customer project kan de Nederlandse marinebouw, zelfs in een ongelijk speelveld, en met veel beperkingen, toch weer robuust voor de dag komen. En niet in de laatste plaats vloeien er revenuen terug naar de overheid.“

Dit is slechts een deel van het originele artikel, lees verder via: https://www.nidv.eu/wp-content/uploads/2018/06/NIDV_magazine_2018-juni-DEF.pdf

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...