11 September 2019

English version

HANDS TOGETHER FOR MODERNIZATION OF SHIPS

Defense, industry and knowledge institutes joined forces last Thursday in Rotterdam to prepare new naval vessels for the future. With the signing of the ‘Manning & Automation Cooperation Covenant’, agreements have been made and long-term cooperation is assured. The participating parties share and strengthen their knowledge in this way. This is necessary to take full advantage of the opportunities for innovation. Innovations that are necessary to keep the naval vessels relevant, argued Director of Defence Materiel Organisation (DMO), Vice Admiral Arie Jan de Waard.

The collaboration started in 2014 to strengthen the joint knowledge base in the field of automation and autonomous systems within the maritime domain. This is to provide maximum support to the crew on board in their work. In this context, we are also looking at good support from the shore. For this purpose, the Maritime Systems Department works together with partners such as the Joint IV Command/Maritime IT, Thales, RH Marine, TNO, and Damen.

Dutch version

HANDEN INEEN VOOR MODERNISERING SCHEPEN

Defensie, industrie en kennisinstituten hebben afgelopen donderdag in Rotterdam de handen ineengeslagen, om nieuwe schepen van de marine voor te bereiden op de toekomst. Met de ondertekening van het ‘Convenant Samenwerking Manning & Automation’ zijn afspraken vastgelegd en is een langdurige samenwerking verzekerd. De deelnemende partijen delen en versterken daarmee hun kennis. Dat is nodig om de kansen voor innovatie ten volle te benutten. Innovaties die nodig zijn om de marineschepen relevant te houden, betoogde directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO), Vice Admiraal Arie Jan de Waard.

De samenwerking startte in 2014 om de gezamenlijke kennisbasis op gebied van automatisering en autonome systemen te versterken binnen het maritieme domein. Dit om de bemanning aan boord maximaal te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Daarbij wordt ook gekeken naar de inrichting van goede ondersteuning vanaf de wal. De afdeling Maritieme Systemen werkt voor dit doel samen met partners als het Joint IV Commando/Maritieme IT, Thales, RH Marine, TNO en Damen.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...