09 June 2018

English version

BELGIUM AND THE NETHERLANDS EMPOWER THE PURCHASE OF NAVAL VESSELS

The Netherlands and Belgium will purchase their new multipurpose frigates and mine countermeasures vessels together. On June 8th, The Dutch minister of Defence (Ank Bijleveld) and her Belgium colleague (Steven Vandeput) have signed 2 Memoranda of Understanding. This took place during a 2 day NATO meeting in Brussels.

Recently, parliament announced that the M-frigates and the mine countermeasures vessels will be replaced. Belgium will be in the lead for the acquisition of 12 mine countermeasures vessels including unmanned systems, of which 6 will be for the Netherlands. The Netherlands will be in the lead for the acquisition of the M-frigates. In total, 4 M-frigates will be built, 2 of which will be for the Belgium Navy.

Good neighbor

Bijleveld: “To keep the neighborhood safe, you have to be able to count on you neighbors. The Netherlands praises itself very fortunate with its southern neighbors. Our collaboration is good. Very good. We look back on decades of good cooperation between our armed forces, including missions, maintenance, border crossing logistics, air defence, and education and training of our personnel.”

2025 in operation

The Ministry of Defence will request quotations without competition from Damen Schelde Naval Shipbuilding and Thales Nederland. This is done in the context of national security. Belgium will follow an international tendering procedure (Europe) for the mine countermeasures vessels. The first Dutch frigate and mine countermeasures vessel are expected to be operational in 2025. The configuration of the new M-frigates and mine countermeasures vessels will be same as the old vessels. This allows the maintenance to be divided by both countries leading to significant cost reductions.

Read more

Dutch version

BELGIË EN NEDERLAND BEKRACHTIGEN AANSCHAF MARINESCHEPEN

Nederland en België schaffen samen multipurpose fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen aan. Minister Ank Bijleveld-Schouten en haar Belgische collega Steven Vandeput zetten vandaag de volgende stap met het tekenen van 2 Memoranda of Understanding. Dit gebeurde in de marge van de 2-daagse NAVO-bijeenkomst die op 7 en 8 juni plaatsvond.

Het kabinet liet recent weten de M-fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen te vervangen. België neemt de leiding bij de aanschaf van de 12 mijnenbestrijdingsvaartuigen, waarvan 6 voor Nederland, en de bijbehorende onbemande systemen. Nederland neemt het voortouw bij de aanschaf van de M-fregatten. Als leidende partij sluit het een contract voor 4 fregatten, waarvan 2 voor België.

Goede buur

Bijleveld: “Op de buren moet je kunnen rekenen als je de buurt veilig wilt houden. En Nederland prijst zich zeer gelukkig met zulke zuiderburen. Onze samenwerking bevalt goed. Heel goed. We kijken terug op decennia van samenwerking tussen onze krijgsmachten. Op gebied van missies, onderhoud, grensoverschrijdende logistiek en luchtbewaking, en opleiding en training van ons personeel.”

2025 in de vaart

Defensie vraagt zonder concurrentiestelling offertes aan bij Damen Schelde Naval Shipbuilding en Thales Nederland. Dit gebeurt bij de fregatten met het oog op de nationale veiligheid. België besteedt de mijnenbestrijders wel Europees aan. De 1e Nederlandse fregatten en mijnenbestrijders worden naar verwachting in 2025 in de vaart genomen.

De huidige M-fregatten zijn vrijwel hetzelfde qua configuratie en bedrijfsvoering en dat geldt ook voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Dit maakt het voor beide landen mogelijk om het onderhoud onderling te verdelen. Dit levert een aanzienlijke besparing op.

Lees verderepen

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...