06 July 2019

English version

SUCCESSFUL DUTCH NAVY BUILDING INDUSTRY DAY AT DAMEN SHIPYARDS

The Netherlands has a robust naval shipbuilding industry: a vast chain of companies and knowledge institutes. Companies that build, innovate, and maintain, in minor and major navy projects. Yesterday Damen Shipyards, together with representatives from this chain seized the opportunity to look ahead to the future projects for the Royal Netherlands Navy. This are the representatives of the companies that will build the new Dutch submarines, frigates and other vessels yet to come.

Dutch version

SUCCESVOLLE KETENDAG VAN DE NEDERLANDSE MARINEBOUW BIJ DAMEN SHIPYARDS

Nederland heeft een sterke marinebouw: een lange keten aan bedrijven en kennisinstellingen. Bedrijven die meebouwen, -innoveren en -onderhouden, als het gaat om de grote en kleine marineprojecten. Gisteren hebben we bij Damen Shipyards samen met vertegenwoordigers uit deze keten vooruit gekeken naar de grote opdrachten die voor ons liggen, tijdens de jaarlijkse ketendag marinebouw. Dit zijn de vertegenwoordigers van de bedrijven die straks de nieuwe Nederlandse onderzeeboten, fregatten en andere schepen gaan bouwen.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...