05 December 2019

English version

SAAB DAMEN OPEN ROTTERDAM AREA OFFICE

Ever since 2015 Damen and Saab have been working on the future Dutch submarines. Next to this, we are also preparing for life long maintenance and updates in The Netherlands. As we plan to export this boat from the Netherlands, Dutch taxpayer money is multiplied within the domestic economy. This means maximal preservation and growth of high end employability throughout the Netherlands. The employability of our partner companies is mainly concentrated in the provinces of Zeeland, North Holland, South Holland, and Overijssel. To approach the reach out to these companies we have opened an office with hundreds of working places in the area of Rotterdam. From the Rijnmond area we create the connection with the Dutch naval industry, jobs, and a path for a healthy pan European cooperation for this unique submarine project.

Dutch version

SAAB DAMEN OPENEN KANTOOR REGIO ROTTERDAM

Sinds 2015 is team Damen/Saab al samen aan het werk voor de nieuwe Nederlands onderzeeboten. Daarnaast maken we ons gereed voor levenslang onderhoud en modernisering ín en door Nederland. Als extra zetten we ook in op export, waardoor de belastingeuro’s voor Nederland terugverdiend kunnen worden. Dit betekent maximaal behoud en groei van hoogwaardige werkgelegenheid in heel Nederland. De bedrijven waarmee wij samenwerken, concentreren zich qua hoogwaardige werkgelegenheid vooral in de regio’s Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel. Om een brug te slaan naar al deze bedrijven, hebben we recent een kantoor met honderden werkplekken geopend in de regio Rotterdam. Vanuit de Rijnmond creëren we daarmee de verbinding met de Nederlandse marinebouw en banen een pad voor een gezonde pan-Europese samenwerking binnen dit unieke onderzeebootproject.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...