05 July 2019

English version

DAMEN AND AMELS ARE SPONSOR OF THE NEXT EXPEDITION OF ”STICHTING DUIK DE NOORDZEE SCHOON”

The foundation “Duik de Noordzee schoon” has committed itself to a cleaner North Sea and the preservation of biodiversity and cultural heritage.

The expedition is not only to clean up the North Sea but has a second goal of continuing the search for the submarine O13, which has been missing since 1940.

By investigating potential wreck locations the diving team hopes that it will contribute to the search for the missing Hr.Ms. O13. Finding the O13 would offer great consolation to the families and loved ones of the perished crew.

The submarine Hr.Ms. O13 was built for the Royal Netherlands Navy in 1928 at the former “Koninklijke Maatschappij De Schelde” currently known as Damen Schelde Naval Shipbuilding.

At the German invasion 10 May 1940 the O13 was attacked several times by German airplanes. On the same day the O13 had to divert to the UK. The O13 disappeared without a trace a short while later.

The O13 is the last Netherlands submarine that is not yet recovered and it is believed the wreck lies somewhere at the bottom of the North Sea. The O13 is ‘Still On Patrol’.

Dutch version

DAMEN EN AMELS SPONSOREN DE VOLGENDE EXPEDITIE VAN STICHTING DUIK DE NOORDZEE SCHOON

De stichting Duik de Noordzee schoon heeft als doel een schonere Noordzee en het behoud van biodiversiteit en cultureel erfgoed.

Deze expeditie gaat niet alleen over het schoonmaken van de Noordzee maar heeft als nevendoel de zoektocht naar de duikboot de O13 die als sinds 1940 wordt vermist. Door verschillende potentiele wraklocaties te onderzoeken hoopt het duikteam een bijdrage te leveren aan de zoektocht naar de vermiste Hr.Ms. O13. Het vinden van de O13 zou grote troost kunnen bieden aan de familie en geliefden van de vergane bemanning.

De duikboot Hr.Ms. O13 werd in 1928 voor de Koninklijke Marine gebouwd bij de voormalige Koninklijke Maatschappij De Schelde, het huidige Damen Schelde Naval Shipbuilding.

Tijdens de Duitse invasie van 10 mei 1940 werd de O13 verschillende malen aangevallen door Duitse vliegtuigen. Op dezelfde dag was de O13 genoodzaakt uit te wijken naar het Verenigd Koninkrijk. De O13 verdween uiteindelijk diezelfde dag, zonder enige spoor na te laten.

De O13 is de laatste Nederlandse onderzeeboot die nog niet is gevonden en er wordt vanuit gegaan dat het wrak ergens op de bodem van de Noordzee ligt. Officieel is de O13 nog altijd op patrouille.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...