05 January 2018

English version

7 REASONS FOR THE TECHNOLOGICAL BASIS OF THE WALRUS CLASS REPLACEMENT: SAAB’S A26 SUBMARINE

Damen Schelde Naval Shipyards has a strategic partnership with Saab Kockums in Sweden, to develop the replacement for the Walrus Class submarine for the Royal Netherlands Navy and expeditionary submarines for export market. Saab Kockums, has a broad experience of developing, building and maintaining ships made for navies to defend their nation’s interests in peace as well as in wartime. Based on this experience they deliver capable vessels with well-integrated systems, high availability and low lifecycle cost. Their design philosophy gives products with low signatures and high shock resistance to increase survivability – so that the Navy can master their mission. The replacement of the Walrus Class Submarine is based on the technology used in the Swedish A26.

Dutch version

7 REDENEN VOOR DE TECHNOLOGISCHE BASIS VAN DE VERVANGING WALRUSKLASSE: SAAB’S A26 ONDERZEEBOOT

Damen Schelde Naval Shipyards heeft een strategische samenwerking met Saab Kockums in Zweden voor de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten voor de Koninklijke Marine en om daarnaast expeditionaire onderzeeërs voor de exportmarkt te realiseren. Saab Kockums heeft een brede ervaring met het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van marineschepen, gemaakt om de nationale belangen zowel in vredes- als in oorlogstijd te verdedigen. Op basis van deze ervaring leveren ze capabele schepen met goed geïntegreerde systemen, hoge beschikbaarheid en lage kosten gedurende de levenscyclus. Hun ontwerpfilosofie geeft producten met een lage signatuur en een hoge schokbestendigheid om de overlevingskansen te vergroten – zodat de marinemensen zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Het vervangingsprogramma van de Walrusklasse is gebaseerd op de technologie die ook wordt gebruikt in het ontwerp van de Zweedse A26.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...