3 July 2020

English version

DAMEN CALLS ON DUTCH COMPANY TO DELIVER AUSTRALIAN EQUIPMENT FOR VESSEL BUILT IN ROMANIA

Two landing barges recently arrived at Damen’s shipyard in Vlissingen, the Netherlands from Australia, having been shipped halfway around the world by Dutch logistics company Schenker Logistics. The barges built by Tasmania-based Taylor Bros. will be transported from Vlissingen to Damen Shipyards Galati in Romania. Here, they will be loaded aboard the state-of-the-art Antarctic Supply and Research Vessel RSV Nuyina that Damen is building for the Australian Antarctic Division (AAD).

Damen has a long relationship with Schenker Logistics, the preferred container carrier for Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). The company, in operation since 1892, has previously carried all the containers for the Long Range Ocean Patrol (POLA) vessel that Damen has constructed in Mexico for the Mexican navy, as well as for the Landing Support Tank being built at Damen Shipyards Sharjah for the Nigerian navy.

In the Netherlands alone, Schenker Logistics operates 22 logistics centres and seventeen offices, employing some 3,200 people. This project was handed by Schenker Rotterdam and involved ten of the branch’s 100 personnel. This was a special project, given added complexity by the coronavirus crisis taking place at the time. Despite the challenges, the barges, which were dispatched on 10th February in Hobart, had arrived safely in Vlissingen by 3rd June.

Taylor Bros., builder of the barges, is a third generation family business headquartered in Hobart. The company has been a contractor to the AAD for 25 years, providing upgrades and maintenance to the organisation’s supply and research vessels and Antarctic infrastructure. Taylor Bros was perfectly positioned for this project, having delivered and maintained the durable barges for the Aurora Australis, the predecessor vessel to RSV Nuyina.

The barges, Nuyina LB 1 and Nuyina LB 2 will enable the loading and unloading of personnel, cargo and research equipment to and from the parent vessel. They can each carry 45.5 tonnes and have high bollard pull jets resulting in a fast, multi-purpose transport craft well suited to the toughest environment on Earth. Taylor Bros. in particular and Tasmania more generally have an excellent reputation for the manufacturing and supply to Antarctic research bases.

Upon arrival at final destination in Romania, the barges will be lifted on to RSV Nuyina by her onboard cranes, where they will be lashed to the cargo hatches.

On top image:
Arrival in Vlissingen

Dutch version

NEDERLANDS BEDRIJF LEVERT AUSTRALISCHE LANDING BARGES VOOR DOOR DAMEN IN ROEMENIË GEBOUWD SCHIP

Twee landing barges (landingsvaartuigen) kwamen onlangs aan op de scheepswerf van Damen in Vlissingen, vanuit Australië, nadat ze de halve wereld waren rond verscheept door het Nederlandse logistieke bedrijf Schenker Logistics. De schepen, gebouwd door de in Tasmania gevestigde Taylor Bros., zullen van Vlissingen naar Damen Shipyards Galati in Roemenië getransporteerd worden. Hier worden ze aan boord van het ultramoderne Antarctische bevoorradings- en onderzoeksschip RSV Nuyina geladen, dat Damen bouwt voor de Australische Antarctische Divisie (AAD).

Damen heeft een lange relatie met Schenker Logistics, het geprefereerde container vervoerder van Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Het bedrijf, dat sinds 1892 actief is, vervoerde eerder alle containers voor het Long Range Ocean Patrol (POLA) -schip dat Damen in Mexico heeft gebouwd voor de Mexicaanse marine, evenals voor de Landing Support Tank die wordt gebouwd bij Damen Shipyards Sharjah voor de Nigeriaanse marine.

Alleen al in Nederland beschikt Schenker Logistics over 22 logistieke centra en zeventien kantoren met circa 3.200 medewerkers. Dit project werd uitgevoerd door Schenker Rotterdam en betrof tien van de 100 medewerkers van de vestiging. Dit was een bijzonder project, gegeven de extra complexiteit van de coronacrisis die toen plaatsvond. Ondanks alle obstakels waren de schepen, die op 10 februari vanuit Hobart werden verscheept, op 3 juni veilig in Vlissingen aangekomen.

Taylor Bros., bouwer van de landing larges, is een familiebedrijf met hoofdkantoor in Hobart. Het bedrijf is al 25 jaar aannemer van de AAD en levert upgrades en onderhoud aan de bevoorradings- en onderzoeksschepen van de organisatie en de Antarctische infrastructuur. Taylor Bros. was perfect gepositioneerd voor dit project, nadat het bedrijf de duurzame landing barges voor de Aurora Australis, het voorgangerschip aan RSV Nuyina, had geleverd en onderhouden.

De binnenschepen Nuyina LB 1 en Nuyina LB 2 zullen het laden en lossen van personeel, vracht en onderzoeksapparatuur van en naar het moederschip mogelijk maken. Ze kunnen elk 45,5 ton vervoeren en beschikken over hoge trekkrachtjets, wat resulteert in een snel, multifunctioneel transportschip dat zeer geschikt is voor de zwaarste omstandigheden op aarde. Met name Taylor Bros. en Tasmanië in het algemeen hebben een uitstekende reputatie voor de productie en levering aan Antarctische onderzoeksbases.

Bij aankomst op de eindbestemming in Roemenië worden de schepen door haar boordkranen op RSV Nuyina gehesen, waar ze worden vastgemaakt aan de vrachtluiken.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...