3 February 2020

English version

MIDLIFE UPDATE OF JOHAN DE WITT ENTERS THE DESIGN PHASE

The amphibious transport ship Zr.Ms. Johan de Witt has almost reached the halfway point of its expected lifecycle. To guarantee its capabilities until 2032 and to keep the ship operational and relevant, it will receive a so-called midlife upgrade (MLU). As works must start at the end of 2021, on January 31st contracts were signed with Damen Schelde Naval Shipbuilding and RH Marine. RH Marine is specialised in maritime electrical and automation systems.

The preparatory phase is now ready and the contracts concern the basic design phase. This is followed by detailed engineering, after which work preparation and execution can start. For efficiency reasons, the MLU is combined with planned periodic maintenance.

Problems solving/troubleshooting 

In the basic design phase, more than 60 MLU modifications and the maintenance works are processed into a well-functioning overall plan. The modifications vary from installing additional weapon systems to solving structural problems. This also includes upgrading automation systems, networks, installing modern sports facilities and modernizing medical facilities.

Damen Schelde Naval Shipbuilding and RH Marine are carrying out the contract with the Defence Material Organization and the Naval Maintenance and Sustainment Agency, the maintenance branch of the navy.

Dutch version

MIDLIFE UPDATE JOHAN DE WITT IN DE ONTWERPFASE

Het amfibische transportschip Zr.Ms. Johan de Witt zit bijna op de helft van de geplande levensduur. Om die tot 2032 te garanderen en het schip operationeel inzetbaar en relevant te houden, krijgt het een zogenoemde midlife update (MLU). De werkzaamheden moeten eind 2021 starten. Daarom zijn afgelopen vrijdag contracten getekend met Damen Schelde Naval Shipbuilding en RH Marine. Laatstgenoemde is gespecialiseerd in maritieme elektrische en automatiseringssystemen.

De voorbereidende fase is nu klaar en de contracten hebben betrekking op de basic design fase. Die wordt nog gevolgd door de detail engineering, waarna aan de werkvoorbereiding en uitvoering kan starten. Om efficiëntie redenen wordt de MLU gecombineerd met het geplande periodiek onderhoud.

Verhelpen problemen

In de basic design fase worden de meer dan 60 MLU-aanpassingen en het onderhoud verwerkt tot een goed werkend totaalplan. De aanpassingen variëren van het aanbrengen van aanvullende wapensystemen tot het verhelpen van structurele problemen. Hieronder vallen ook het upgraden van automatiseringssystemen, netwerken, het aanbrengen van hedendaagse sportvoorzieningen en het moderniseren van de medische faciliteiten.

Damen Schelde Naval Shipbuilding en RH Marine voeren de opdracht uit met de Defensie Materieel Organisatie en de Directie Materiel Instandhouding, het onderhoudsbedrijf van de marine.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...