2 December 2020

English version

DAMEN CUTS FIRST STEEL ON ROYAL NETHERLANDS NAVY’S COMBAT SUPPORT SHIP

On December 2nd at Damen Shipyards Galati, Romania, first steel was cut on the Royal Netherlands Navy’s (RNLN) Combat Support Ship (CSS) Den Helder. The cutting is the first of sixteen batches, totaling 7500 tonnes of steel in 180 sections.

This marks an important milestone in this project, the first tangible part of the construction.

The steel cutting was supposed to take place in February next year. DSNS has brought the date forward in order to safeguard the project’s progress during the continuing coronavirus pandemic and to effectively manage the enhanced security rules that alter the way of working for the shipyard.

With construction of the CSS, the maritime supply capacity of the RNLN will be restored. The vessel will operate alongside the Joint Support Ship (JSS) HNLMS Karel Doorman and is based on the same design. The vessel can operate worldwide and under high threat, protected by frigates. Additionally, she can be used in the fight against drug trafficking, controlling refugee flows and providing emergency aid.

Engineering of the vessel is taking place mostly in the Netherlands and the project will provide work for over 100, mainly Dutch, companies. To date, 47 contracts have been signed for the CSS, out of which 34 with Dutch maritime suppliers.

The next milestone will be in May next year, when the keel-laying ceremony will take place.

On top photo from left to right:
Damen Shipyards Galati Managing Director Flemming Sorensen, DSNS Site Manager Arjen Poortvliet

Dutch version

DAMEN SNIJDT HET EERSTE STAAL VAN HET COMBAT SUPPORT SHIP VAN DE KONINKLIJKE MARINE

Op 2 december is bij Damen Shipyards Galati (Roemenië) het eerste staal gesneden van het Combat Support Ship (CSS) van de Koninklijke Marine. In totaal zal 7.500 ton staal in 180 secties voor het nieuwe marineschip worden gesneden. Dit is een belangrijke mijlpaal in het bouwproject en vormt het eerste tastbare deel van de constructie van het schip.

De datum van het snijden van het eerste staal is iets naar voren gehaald, om de voortgang van het project te waarborgen. Het schip moet worden gebouwd onder de geldende veiligheidsregels rond COVID-19. Hierdoor moest iets meer tijd worden ingecalculeerd, om het schip op tijd af te kunnen bouwen.

Met de komst straks van het nieuwe CSS, wordt de maritieme bevoorradingscapaciteit weer op orde gebracht voor de Koninklijke Marine. Dit schip zal de bevoorradingstaken samen met het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman uitvoeren. De bouw van het CSS is dan ook gebaseerd op het ontwerp van de Karel Doorman. Het bevoorradingsschip kan wereldwijd onder bescherming van fregatten opereren. Daarnaast kan het zelfstandig worden ingezet, bijvoorbeeld bij de bestrijding van drugshandel op zee, het verlenen van noodhulp of beheersing van vluchtelingenstromen.

De engineering van het schip vindt voornamelijk plaats in Nederland. Bij de constructie van het schip zijn naast hoofdaannemer Damen, honderd voornamelijk Nederlandse toeleveranciers betrokken, die het schip mee helpen bouwen. De volgende mijlpaal in de bouw is voorzien voor mei volgend jaar, wanneer de kiellegging van het schip gaat plaatsvinden.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...