02 October 2018

English version

DSNS SUCCESSFULLY ACCOMPLISHES TWO MAJOR DEADLINES

In the past weeks the Product and Proposal (P&P) department of DSNS has done a great job working toward two major deadlines. The Romanian corvette program reached its deadline on October 2nd on which all competitors had to submit their final proposal. At the same time the Dutch-Belgium MCMV program, in which Belgium is in the lead, reached its deadline for final proposal at October 2nd as well. The P&P department demonstrated some very strong teamwork, very well done!

Dutch version

DSNS HEEFT TWEE BELANGRIJKE MIJLPALEN BEREIKT

In de afgelopen weken heeft de Product en Proposal (P&P) afdeling van DSNS goed werk geleverd in de aanloop naar twee belangrijke deadlines. Voor het Roemeense korvetten programma is op 2 oktober de deadline bereikt waarop alle aanbieders hun final proposal in moesten leveren. Op dezelfde dag is in het Nederlands-Belgische MCMV programma, waarin België de leiding heeft, de deadline voor final proposal bereikt. De P&P afdeling heeft zich in de afgelopen periode bewezen en zij heeft sterk teamwork laten zien!

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...