2 September 2020

English version

DAMEN SIGNS ANOTHER CONTRACT WITH DUTCH COMPANY FOR COMBAT SUPPORT SHIP

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) has signed a contract with Facet Netherlands for supplying the helicopter refuelling system for the Royal Netherlands Navy’s (RNLN) Combat Support Ship (CSS). Almere-based Facet will deliver the equipment in the second half of 2021.

Facet is specialised in providing filtration solutions for various industries such as marine, energy, aviation, environmental and heavy equipment. Damen’s cooperation with Facet Netherlands began in 2004, when DSNS contracted the company for the supply of the oily bilge separator and the aviation refuelling system for the Diponegoro (Sigma 9113) class corvettes delivered to the Indonesian Navy. Since then, Facet has collaborated with DSNS on numerous projects, such as all SIGMA combatants for the export market (the Sigma Class FMMM frigates delivered to the Royal Moroccan Navy, the Martadinata class frigates for the Indonesian Navy and the F101 Benito Juárez for the Mexican Navy), the RNLN’s Ocean-Going Patrol Vessels of the Holland class, the RNLN Joint Support Ship Karel Doorman and the Australian Antarctic Supply Research Vessel RSV Nuyina for the Australian Antarctic Division.

Since the first joint project for the Indonesian Navy in 2004, Facet has gained experience with various challenges characteristic of working on naval projects. This, and their accumulated experience with other navies, has ensured that Facet is a reliable partner able to successfully complete a naval project like the RNLN Combat Support Ship.

In the last several weeks, more contracts have been signed with Dutch companies for the CSS, amongst which Papendrecht-based All Pumps Holland that will deliver the ejectors of the CSS. This brings the number of contracts signed by DSNS with Dutch suppliers to 22, out of the 33 contracts signed so far, highlighting in this way the significant contribution of the Dutch maritime supply base to engineering, building and outfitting Netherlands’ navy ships.

On top photo:
Facet Sales Manager Patrica Pen and Sales Director German Varela

Dutch version

DAMEN ONDERTEKENT NOG EEN CONTRACT MET NEDERLANDS BEDRIJF VOOR COMBAT SUPPORT SHIP

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) heeft een contract getekend met Facet Nederland voor de levering van het helikoptertanksysteem voor het Combat Support Ship (CSS) van de Koninklijke Marine (KM). Facet uit Almere zal de apparatuur in de tweede helft van 2021 leveren.

Facet is gespecialiseerd in het leveren van filtratieoplossingen voor verschillende industrieën zoals scheepvaart, energie, luchtvaart en milieu. De samenwerking van Damen met Facet Nederland begon in 2004, toen DSNS het bedrijf contracteerde voor de levering van de lenswater reiniger en de helikopter tankinstallatie voor de Diponegoro (Sigma 9113) klasse korvetten die aan de Indonesische marine werden geleverd. Sindsdien hebben Facet en DSNS samengewerkt aan tal van projecten, zoals alle SIGMA combatants voor de exportmarkt (de Sigma Klasse FMMM-fregatten geleverd aan de Koninklijke Marokkaanse marine, de Martadinata-fregatten voor de Indonesische marine en de F101 Benito Juárez voor de Mexicaanse marine), de Hollandklasse Ocean-Going Patrol Vessels en de Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman voor de KM, en het Australian Antarctic Supply Research Vessel RSV Nuyina voor de Australian Antarctic Division.

Sinds het eerste gezamenlijke project voor de Indonesische marine in 2004 heeft Facet ervaring opgedaan met verschillende uitdagingen die kenmerkend zijn voor het werken aan marineprojecten. Dit, en hun opgebouwde ervaring met andere marines, heeft ervoor gezorgd dat Facet een betrouwbare partner is die een marineproject zoals het KM Combat Support Ship met succes kan voltooien.

In de afgelopen weken zijn er meer contracten getekend met Nederlandse bedrijven voor de CSS, waaronder het Papendrechtse All Pumps Holland dat de ejectoren van de CSS gaat leveren. Dit brengt het aantal contracten dat DSNS met Nederlandse leveranciers ondertekende op 22, van de 33 tot nu toe ondertekende contracten. Dit onderstreept de belangrijke bijdrage van de Nederlandse maritieme keten aan de engineering, bouw en afbouw van Nederlandse marineschepen.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...